5843

FACTO HD43

Wysoko stężony koncentrat odtłuszczający wzbogacony dodatkiem rozpuszczalnika na bazie owoców cytrusowych, który przyspiesza penetrację, rozpuszczanie i usuwanie zabrudzeń z oleju, smaru i tłuszczów z większości powierzchni zmywalnych.
Zapytaj o produkt
Powierzchnie
Podłoga
Drzwi
Sposób użycia
Mycie maszynowe
Mycie szorowarką
Mycie natryskowe
5 L
18,9 L
pH ~ 8,0 - 9,0
Opis produktu
Informacje dodatkowe
Do pobrania

FACTO HD43 koncentrat o wysokim stężeniu, posiadający w składzie substancje rozpuszczające, który doskonale sprawdza się w usuwaniu trudnych zanieczyszczeń z większości powierzchni. W odróżnieniu od konkurencyjnych środków czyszczących preparat nie posiada w swoim składzie szkodliwych rozpuszczalników oraz substancji ropopochodnych. Środek czyszczący od Swish doskonale radzi sobie z zabrudzeniami, a dodatkowo posiada przyjemny cytrusowy zapach.

Skuteczne czyszczenie zabrudzeń

Unikatowa formuła preparatu FACTO HD43 pozwala na pozbycie się nawet najbardziej uporczywych tłustych zanieczyszczeń z smarów czy olejów. Dzięki zawartości składnika rozpuszczającego gumę doskonale sprawdza się także w usuwaniu z różnych powierzchni śladów po oponach czy butach. Preparat cieszy się uznaniem najbardziej wymagających klientów, ze względu na wysoką skuteczność, która jednocześnie nie ma negatywnych skutków przy stosowaniu na większości powierzchni dzięki lekko zasadowemu odczynowi pH.

Wydajność i dopasowanie

FACTO HD43 sprawdza się zarówno na wszelkiego rodzaju płytkach, terakocie, wykładzinach podłogowych, podłogach pokrytych powłoką poliuretanową UHS, czy niczym niezabezpieczonym betonie oraz cegłach. Ze względu na swoją dużą siłę działania sprawdzi się we wszelkiego rodzaju halach produkcyjnych, magazynowych czy w serwisach samochodowych. Produkt cechuje wysoka wydajność.

Sposób użycia

Koncentrat FACTO HD43, przed wykorzystaniem na powierzchni należy rozcieńczyć. Preparat przeznaczony jest do mycia maszynowego, natryskowego, a także z wykorzystaniem szorowarki.

Dozowanie:

Zabrudzenia lekkie: 3 – 5 ml preparatu do 1L wody

Zabrudzenia średnie: 5 ml preparatu do 1L wody

Zabrudzenia silne: 10 ml preparatu do 1L wody

Zabrudzenia ekstremalne (usuwanie śladów z gumy): 20 ml preparatu do 1L wody

PZH NR HŻ /00029/01

Okres przydatności: 36 miesięcy od daty produkcji;

PRZED ZASTOSOWANIEM PRZECZYTAJ KARTĘ INFORMACYJNĄ PRODUKTU, BHP!;

Oznaczenia dodatkowe: Piktogramy charakteryzujące sposób użycia.

OSTRZEŻENIA

Niebezpieczeństwo

Działa drażniąco na skórę. Może powodować reakcję alergiczną skóry. Powoduje poważne uszkodzenie oczu. Działa bardzo toksycznie na organizmy wodne, powodując długotrwałe skutki.

Unikać wdychania mgły/par/rozpylonej cieczy. Unikać uwolnienia do środowiska. Stosować rękawice ochronne/odzież ochronną/ochronę oczu/ochronę twarzy. W PRZYPADKU KONTAKTU ZE SKÓRĄ: umyć dużą ilością wody. W PRZYPADKU DOSTANIA SIĘ DO OCZU: Ostrożnie płukać wodą przez kilka minut. Wyjąć soczewki kontaktowe, jeżeli są i można je łatwo usunąć. Nadal płukać. Natychmiast skontaktować się z OŚRODKIEM ZATRUĆ/lekarzem. Zebrać wyciek. Zawartość/pojemnik usuwać zgodnie z krajowymi przepisami.

Zawiera więcej niż 5 %, lecz mniej niż 15 % niejonowych środków powierzchniowo czynnych.

Zawiera kompozycję zapachową i d-limonen, 2,2’-iminodietanol.

Kalkulator zużycia produktu
Aby obliczyć koszt oraz wydajność 1 l płynu roboczego wprowadź powierzchnię do umycia oraz poziom rozcieńczenia produktu w 1 l wody.
m2
3 ml 0.3%
3 ml 0.3% preparatu w 1 l wody
20 ml 2%

3 ml preparatu + 997 ml wody

Ilość płynu roboczego uzyskana z 1 L koncentratu wynosi 3000 L.
Do umycia 200 m2 powierzchni potrzeba 8 L płynu roboczego.
Do umycia 200 m2 powierzchni potrzeba 0.024 L koncentratu.
Koszt 1 L płynu roboczego wynosi 0.12588 zł netto.
Stężenie płynu roboczego 0.3% (3 ml preparatu na 1 L roztworu roboczego)
Koszt umycia powierzchni 200 m2 wynosi 1.00704 zł.
Koszt umycia 1 m2 powierzchni wynosi 0.0003147 zł.
Pokrewne produkty
Swish Polska sp. z o.o.
Biuro obsługi Klienta
Macierzysz, ul. Sławęcińska 8,
05-850 Ożarów Mazowiecki
Menu
Oferta
Centrum pobierania
Copyright © 2021 - Swish
Projekt strony internetowej stworzyła
Agencja UX Wzór
cross linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram