5843

FACTO HD43

Wysoko stężony koncentrat odtłuszczający wzbogacony dodatkiem rozpuszczalnika na bazie owoców cytrusowych, który przyspiesza penetrację, rozpuszczanie i usuwanie zabrudzeń z oleju, smaru i tłuszczów z większości powierzchni zmywalnych.
Zapytaj o produkt
Powierzchnie
Podłoga
Drzwi
Sposób użycia
Mycie maszynowe
Mycie szorowarką
Mycie natryskowe
5 L
18,9 L
pH ~ 8,0 - 9,0
Opis produktu
Informacje dodatkowe
Do pobrania

Wysoko stężony koncentrat odtłuszczający wzbogacony dodatkiem rozpuszczalnika na bazie owoców cytrusowych, który przyspiesza penetrację, rozpuszczanie i usuwanie zabrudzeń z oleju, smarów i tłuszczu z większości powierzchni zmywalnych, dla których czyszczenia stosowane były niszczące i szkodliwe rozpuszczalniki na bazie chlorków i produktów ropopochodnych. Preparat ulega łatwej biodegradacji z uwagi na kryteria OECD. Doskonały preparat do usuwania zabrudzeń i tłuszczu, smaru i oleju z wszelkiego rodzaju posadzek, do wszystkich wodoodpornych powierzchni, wykładzin podłogowych, podłóg pokrytych powłoką, także podłóg sportowych. Może być stosowany do usuwania zabrudzeń z betonu i cegieł. Facto HD 43 może być stosowany na wszelkiego rodzaju podłogi, nawet zabezpieczone, posadzki żywiczno - epoksydowe, wszędzie tam, gdzie wymagany jest środek czyszczący usuwający ślady z gumy. Zawiera składnik rozpuszczający gumę, dzięki czemu usuwa z powierzchni posadzek ślady z opon samochodowych, wózków widłowych, butów itp.

Dozowanie:

Zabrudzenia lekkie: 3 - 5 ml preparatu do 1L wody

Zabrudzenia średnie: 5 ml preparatu do 1L wody

Zabrudzenia silne: 10 ml preparatu do 1L wody

Zabrudzenia ekstremalne (usuwanie śladów z gumy): 20 ml preparatu do 1L wody

PZH NR HŻ /00029/01

Okres przydatności: 36 miesięcy od daty produkcji;

PRZED ZASTOSOWANIEM PRZECZYTAJ KARTĘ INFORMACYJNĄ PRODUKTU, BHP!;

Oznaczenia dodatkowe: Piktogramy charakteryzujące sposób użycia.

OSTRZEŻENIA

Niebezpieczeństwo

Działa drażniąco na skórę. Może powodować reakcję alergiczną skóry. Powoduje poważne uszkodzenie oczu. Działa bardzo toksycznie na organizmy wodne, powodując długotrwałe skutki.

Unikać wdychania mgły/par/rozpylonej cieczy. Unikać uwolnienia do środowiska. Stosować rękawice ochronne/odzież ochronną/ochronę oczu/ochronę twarzy. W PRZYPADKU KONTAKTU ZE SKÓRĄ: umyć dużą ilością wody. W PRZYPADKU DOSTANIA SIĘ DO OCZU: Ostrożnie płukać wodą przez kilka minut. Wyjąć soczewki kontaktowe, jeżeli są i można je łatwo usunąć. Nadal płukać. Natychmiast skontaktować się z OŚRODKIEM ZATRUĆ/lekarzem. Zebrać wyciek. Zawartość/pojemnik usuwać zgodnie z krajowymi przepisami.

Zawiera więcej niż 5 %, lecz mniej niż 15 % niejonowych środków powierzchniowo czynnych.

Zawiera kompozycję zapachową i d-limonen, 2,2’-iminodietanol.

Kalkulator zużycia produktu
Aby obliczyć koszt oraz wydajność 1 l płynu roboczego wprowadź powierzchnię do umycia oraz poziom rozcieńczenia produktu w 1 l wody.
m2
3 ml0,3%
3 ml 0,3% preparatu w 1 l wody
20 ml2%
Koszt 1 L płynu roboczego wynosi 0,10071 zł netto.
Stężenie płynu roboczego 0,3% (3 ml preparatu na 1 L wody)
Koszt umycia powierzchni 200 m2 wynosi 0,050355 zł.
Koszt umycia 1 m2 powierzchni wynosi 0,000251775 zł.
Pokrewne produkty
Swish Polska sp. z o.o.
Biuro obsługi Klienta
Macierzysz, ul. Sławęcińska 8,
05-850 Ożarów Mazowiecki
Menu
Oferta
Centrum pobierania
Copyright © 2021 - Swish
Projekt strony internetowej stworzony przez Studio Graficzne Wzór
cross linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram