SP-360 ACTION BOWL CLEANER

Bardzo silny, gotowy do użytku preparat przeznaczony do usuwania nagromadzonych osadów z rdzy, kamienia wodnego, uryny i innych uporczywych zabrudzeń z powierzchni toalet i pisuarów.
Zapytaj o produkt
Powierzchnie
TOALETA
Sposób użycia
MYCIE RĘCZNE
1 L
pH ~ 0,5 - 1,5
Opis produktu
Informacje dodatkowe
Do pobrania

Profesjonalny, gotowy do użytku, bardzo silny preparat przeznaczony do usuwania
nagromadzonych osadów z rdzy, kamienia wodnego, uryny i innych uporczywych zabrudzeń z
powierzchni toalet i pisuarów. Duża siła preparatu sprawia, że doczyszczanie nawet
najtrudniejszych zabrudzeń nie będzie stanowiło problemu. Preparat wyposażony jest w wygodny
aplikator pozwalający precyzyjnie dozować odpowiednią ilość preparatu na powierzchnię.

Okres przydatności: 36 miesięcy od daty produkcji;

Oznaczenia dodatkowe: Piktogramy charakteryzujące sposób użycia.

OSTRZEŻENIA

Niebezpieczeństwo!
UWAGA
Zawiera: Kwas solny, kompozycję zapachową

UFI: 15Y9-J04V-800A-U0D4
Powoduje poważne oparzenia skóry oraz uszkodzenia oczu. Może powodować podrażnienie dróg
oddechowych.
Nie wdychać pyłu/dymu/ gazu/mgły/par/rozpylonej cieczy. Stosować rękawice ochronne/odzież ochronną/ochronę
oczu/ochronę twarzy.
W PRZYPADKU POŁKNIĘCIA: wypłukać usta. NIE wywoływać wymiotów.
W PRZYPADKU KONTAKTU ZE SKÓRĄ (lub z włosami): Natychmiast zdjąć całą zanieczyszczoną odzież.
Spłukać skórę pod strumieniem wody lub prysznicem.
W PRZYPADKU DOSTANIA SIĘ DO OCZU: Ostrożnie płukać wodą przez kilka minut. Wyjąć soczewki
kontaktowe, jeżeli są i można je łatwo usunąć. Nadal płukać. Natychmiast skontaktować się z lekarzem.
Chronić przed dziećmi.

Pokrewne produkty
Swish Polska sp. z o.o.
Biuro obsługi Klienta
Macierzysz, ul. Sławęcińska 8,
05-850 Ożarów Mazowiecki
Menu
Oferta
Centrum pobierania
Copyright © 2021 - Swish
Projekt strony internetowej stworzyła
Agencja Interaktywna Wzór
cross linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram