5841

Facto HD41 CleanMax

Skoncentrowany, silnie zasadowy preparat do mycia intensywnie zabrudzonych powierzchni. Błyskawicznie rozpuszcza i usuwa nawet najbardziej uporczywy, nagromadzony brud, a także smary, oleje czy tłuszcze.
Zapytaj o produkt
Powierzchnie
Posadzki
Sposób użycia
Mycie maszynowe
Mycie ręczne
5L
13,0-14,0
Opis produktu
Informacje dodatkowe
Do pobrania

Skoncentrowany, silnie zasadowy preparat do mycia intensywnie zabrudzonych powierzchni. Niskopienny charakter produktu sprawia, że doskonale sprawdza się przy myciu maszynowym i ciśnieniowym ale może być również stosowany do mycia ręcznego.

FACTO HD41 CleanMax błyskawicznie rozpuszcza i usuwa nawet najbardziej uporczywy, nagromadzony brud, a także smary, oleje czy tłuszcze.  Skutecznie czyści i nie pozostawia osadów i smug. Przeznaczony do gruntownego mycia posadzek gresowych, kamiennych i innych odpornych na działanie środków alkalicznych.

Nie stosować na powierzchnie z gumy, linoleum, PCV i na posadzkach szkliwionych. Sprawdzi się w obiektach użyteczności publicznej, hipermarketach, obiektach wielkopowierzchniowych, przemyśle spożywczym, warsztatach samochodowych, halach produkcyjnych i wszędzie tam gdzie występuje problem z uporczywym brudem.

Zawarte w preparacie związki powierzchniowo-czynne są biodegradowalne i zgodne z Rozporządzeniem (WE) nr 648/2004 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 31 marca 2004r. w sprawie detergentów.

 

OSTRZEŻENIA

 

acid

 Niebezpieczeństwo

 

Zawiera: Alkohole, C9-11, etoksylowane, wodorotlenek potasu

Powoduje poważne oparzenia skóry oraz uszkodzenia oczu.

Nie wdychać pyłu/dymu/ gazu/mgły/par/rozpylonej cieczy. Stosować ochronę oczu.

W PRZYPADKU POŁKNIĘCIA: wypłukać usta. NIE wywoływać wymiotów.

W PRZYPADKU KONTAKTU ZE SKÓRĄ (lub z włosami): Natychmiast zdjąć całą zanieczyszczoną odzież. Spłukać skórę pod strumieniem wody lub prysznicem.

W PRZYPADKU DOSTANIA SIĘ DO OCZU: Ostrożnie płukać wodą przez kilka minut. Wyjąć soczewki kontaktowe, jeżeli są i można je łatwo usunąć. Nadal płukać. Natychmiast skontaktować się z lekarzem.

 

UFI: FC1C-XF41-8R3S-7T41

Kalkulator zużycia produktu
Aby obliczyć koszt oraz wydajność 1 l płynu roboczego wprowadź powierzchnię do umycia oraz poziom rozcieńczenia produktu w 1 l wody.
m2
3 ml 0.3%
3 ml 0.3% preparatu w 1 l wody
100 ml 10%

3 ml preparatu + 997 ml wody

Ilość płynu roboczego uzyskana z 1 L koncentratu wynosi 3000 L.
Do umycia 200 m2 powierzchni potrzeba 8 L płynu roboczego.
Do umycia 200 m2 powierzchni potrzeba 0.024 L koncentratu.
Koszt 1 L płynu roboczego wynosi 0.0531 zł netto.
Stężenie płynu roboczego 0.3% (3 ml preparatu na 1 L roztworu roboczego)
Koszt umycia powierzchni 200 m2 wynosi 0.4248 zł.
Koszt umycia 1 m2 powierzchni wynosi 0.00013275 zł.
Pokrewne produkty
Swish Polska sp. z o.o.
Biuro obsługi Klienta
Macierzysz, ul. Sławęcińska 8,
05-850 Ożarów Mazowiecki
Menu
Oferta
Centrum pobierania
Copyright © 2021 - Swish
Projekt strony internetowej stworzyła
Agencja UX Wzór
cross linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram