SWISH STRIP

Stripper usuwający wszystkie powszechnie stosowane powłoki zabezpieczające. Przeznaczony do maszynowego usuwania powłok.
Zapytaj o produkt
Powierzchnie
Podłoga
Sposób użycia
Mycie mopem
Mycie szorowarką
1L
5L
20L
pH ~ 11,5 - 13,5
Opis produktu
Informacje dodatkowe
Do pobrania

Skoncentrowany Stripper usuwający wszystkie powszechnie stosowane powłoki zabezpieczające, również te na bazie wosku. Przeznaczony do stosowania maszynowego. Usuwa do 3 warstw powłoki zabezpieczającej za jednym podejściem. Swish-Strip może być również stosowany do gruntownego doczyszczania silnie zanieczyszczonych powierzchni. Zawiera wysoce aktywne składniki doskonale penetrujące brud. Doskonale usuwa stare zabrudzenia, tłuszcze i inne nagromadzone osady. Wysoka skuteczność preparatu przy zachowaniu najwyższych standardów ochrony środowiska. Przeznaczony do różnego rodzaju podłóg np.: PCV, kamiennych, betonowych, ceramicznych, linoleum, tarket, i innych.

Dozowanie:

Powłoka gruba: 100 ml preparatu do 1L zimnej wody

Powłoka średniej grubości: 50 ml preparatu do 1L zimnej wody

Powłoka cienka: 25 ml preparatu do 1L zimnej wody

Nie stosować gorącej wody!

Okres przydatności: 36 miesięcy od daty produkcji

PRZED ZASTOSOWANIEM PRZECZYTAJ KARTĘ INFORMACYJNĄ PRODUKTU, BHP!

Oznaczenia dodatkowe: Piktogramy charakteryzujące sposób użycia.

OSTRZEŻENIA

Niebezpieczeństwo

Zawiera: 2-aminoetanol, wodorotlenek sodu

Powoduje poważne oparzenia skóry oraz uszkodzenia oczu.

Nie wdychać pyłu/dymu/ gazu/mgły/par/rozpylonej cieczy. Stosować ochronę oczu.

W PRZYPADKU POŁKNIĘCIA: wypłukać usta. NIE wywoływać wymiotów.

W PRZYPADKU KONTAKTU ZE SKÓRĄ (lub z włosami): Natychmiast zdjąć całą zanieczyszczoną odzież. Spłukać skórę pod strumieniem wody lub prysznicem.

W PRZYPADKU DOSTANIA SIĘ DO OCZU: Ostrożnie płukać wodą przez kilka minut. Wyjąć soczewki kontaktowe, jeżeli są i można je łatwo usunąć. Nadal płukać. Natychmiast skontaktować się z lekarzem.

Zawiera 2-aminoetanol; wodorotlenek sodu.

Pokrewne produkty
Swish Polska sp. z o.o.
Biuro obsługi Klienta
Macierzysz, ul. Sławęcińska 8,
05-850 Ożarów Mazowiecki
Menu
Oferta
Centrum pobierania
Copyright © 2021 - Swish
Projekt strony internetowej stworzony przez Studio Graficzne Wzór
cross linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram