SWISH STRIP

Stripper usuwający wszystkie powszechnie stosowane powłoki zabezpieczające. Przeznaczony do maszynowego usuwania powłok.
Zapytaj o produkt
Powierzchnie
Podłoga
Sposób użycia
Mycie mopem
Mycie szorowarką
1L
5L
20L
pH ~ 11,5 - 13,5
Opis produktu
Informacje dodatkowe
Do pobrania

W kategorii silnych środków czyszczących do czyszczenia maszynowego, stripper bezamoniakowy Swish Strip będzie doskonałym wyborem dla tych, którzy potrzebują ekonomicznego rozwiązania. Przeznaczeniem Swish Strip jest stripowanie, czyli proces, w którym przygotujesz posadzki do renowacji i położenia świeżych powłok polimerowych, a także czyszczenie gruntowne z nagromadzonych, ciężkich zabrudzeń.

Zastosowanie

Użycie strippera jest niezbędne przed polimeryzacją posadzek, która ochroni podłogi od zarysowań i innych uszkodzeń mechanicznych. Dokładnie oczyszczenie podłóg zasadowym środkiem chemicznym jakim jak Swish Strip zdejmuje z nich nałożone w przeszłości warstwy polimerów i przygotowuje powierzchnie do dalszego procesu konserwacji i zabezpieczania powierzchni. Środki strippujące są zatem nieodzownym elementem solidnie wykonanych prac porządkowych, zwłaszcza w miejscach w których zachowanie czystości jest priorytetem, takich jak szpitale, szkoły, ośrodki badawcze czy zakłady produkcyjne. Dzięki możliwości stosowania w różnych rozcieńczeniach Swish Strip z powodzeniem sprawdza się również w okresowym doczyszczaniu silnie zanieczyszczonych powierzchni.

Sposób działania

Dzięki zawartości wysoce aktywnych składników Swish Strip skutecznie radzi sobie z oddzielaniem brudu od powierzchni podłogi. Jest również w stanie usunąć aż do trzech starych powłok za jednym razem. Nie stanowią dla niego problemu zarówno warstwy woskowe, jak i polimerowe - niezależnie od czyszczonej powierzchni. Swish Strip wykazuje optymalne działanie przy podłogach PCV, kamiennych, betonowych, ceramicznych, linoleum, tarket i innych.

Bezpieczeństwo i środowisko

Co ważne, Swish Strip jest środkiem nie zawierającym szkodliwego dla zdrowia i środowiska amoniaku. Użyte środki powierzchniowo czynne są zgodne z europejskimi kryteriami dot. biodegradowalności. W produkcji Swish Strip użyto wyłącznie surowców płynnych, w 100% rozpuszczalnych w wodzie dzięki czemu produkt ten po użyciu nie pozostawia osadów.

Dozowanie:

Powłoka gruba: 100 ml preparatu do 1L zimnej wody

Powłoka średniej grubości: 50 ml preparatu do 1L zimnej wody

Powłoka cienka: 25 ml preparatu do 1L zimnej wody

Nie stosować gorącej wody!

Okres przydatności: 36 miesięcy od daty produkcji
PRZED ZASTOSOWANIEM PRZECZYTAJ KARTĘ INFORMACYJNĄ PRODUKTU, BHP!
Oznaczenia dodatkowe: Piktogramy charakteryzujące sposób użycia.
OSTRZEŻENIA
Niebezpieczeństwo
Zawiera: 2-aminoetanol, wodorotlenek sodu
Powoduje poważne oparzenia skóry oraz uszkodzenia oczu.
Nie wdychać pyłu/dymu/ gazu/mgły/par/rozpylonej cieczy. Stosować ochronę oczu.
W PRZYPADKU POŁKNIĘCIA: wypłukać usta. NIE wywoływać wymiotów.
W PRZYPADKU KONTAKTU ZE SKÓRĄ (lub z włosami): Natychmiast zdjąć całą zanieczyszczoną odzież. Spłukać
skórę pod strumieniem wody lub prysznicem.
W PRZYPADKU DOSTANIA SIĘ DO OCZU: Ostrożnie płukać wodą przez kilka minut. Wyjąć soczewki kontaktowe,
jeżeli są i można je łatwo usunąć. Nadal płukać. Natychmiast skontaktować się z lekarzem.
Zawiera 2-aminoetanol; wodorotlenek sodu

Kalkulator zużycia produktu
Aby obliczyć koszt oraz wydajność 1 l płynu roboczego wprowadź powierzchnię do umycia oraz poziom rozcieńczenia produktu w 1 l wody.
m2
25 ml 2,5%
25 ml 2,5% preparatu w 1 l wody
90 ml 9%

25 ml preparatu + 975 ml wody

Ilość płynu roboczego uzyskana z 1 L koncentratu wynosi 25000 L.
Do umycia 200 m2 powierzchni potrzeba 33,333333333333 L płynu roboczego.
Do umycia 200 m2 powierzchni potrzeba 0,83333333333333 L koncentratu.
Koszt 1 L płynu roboczego wynosi 0,34075 zł netto.
Stężenie płynu roboczego 2,5% (25 ml preparatu na 1 L roztworu roboczego)
Koszt umycia powierzchni 200 m2 wynosi 11,358333333333 zł.
Koszt umycia 1 m2 powierzchni wynosi 0,00020445 zł.
Pokrewne produkty
Swish Polska sp. z o.o.
Biuro obsługi Klienta
Macierzysz, ul. Sławęcińska 8,
05-850 Ożarów Mazowiecki
Menu
Oferta
Centrum pobierania
Copyright © 2021 - Swish
Projekt strony internetowej stworzyła
Agencja UX Wzór
cross linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram