SP300

SP-300 WASHROOM CLEANER

Skoncentrowany preparat o działaniu antybakteryjnym, do codziennej pielęgnacji sanitariatów i posadzek w sanitariatach, basenach. Doskonale usuwa osady mineralne, osady wapienne, osady z mydła, uryny, tłuszcze i inne uporczywe zabrudzenia.
Zapytaj o produkt
Powierzchnie
Armatura
Umywalka
Toaleta
Podłoga
Sposób użycia
Mycie mopem
Mycie ręczne
1L
5L
pH ~ 1,0 - 2,0
Opis produktu
Informacje dodatkowe
Do pobrania

Skoncentrowany preparat o działaniu antybakteryjnym, do codziennej pielęgnacji sanitariatów i posadzek w sanitariatach, basenach. Doskonale usuwa osady mineralne, osady wapienne, osady z mydła, uryny, tłuszcze i inne uporczywe zabrudzenia. Nie uszkadza powierzchni zmywanych np. (chromowanych i niklowanych). Pozostawia przyjemny zapach oraz połysk na czyszczonych powierzchniach. Specjalna formuła zapobiega przed ponownym osadzaniem się brudu. Do stosowania w codziennej pielęgnacji płytek ściennych i podłogowych, armatury łazienkowej, kabin prysznicowych, muszli klozetowych, pisuarów, bidetów, umywalek i innych urządzeń sanitarnych. W celu usunięcia nagromadzonych osadów mineralnych użyć koncentratu.

Dozowanie:

Zabrudzenia lekkie: 2,5 ml preparatu do 1L wody

Zabrudzenia średnie: 5 ml preparatu do 1L wody

Zabrudzenia silne: 25 ml preparatu do 1L wody

Okres przydatności: 36 miesięcy od daty produkcji;

Oznaczenia dodatkowe: Piktogramy charakteryzujące sposób użycia.

Zawarte w preparacie związki powierzchniowo-czynne są biodegradowalne i zgodne z Rozporządzeniem (WE) nr 648/2004 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 31 marca 2004r. w sprawie detergentów.

OSTRZEŻENIA

Powoduje poważne oparzenia skóry oraz uszkodzenia oczu.

Nie wdychać pyłu/dymu/ gazu/mgły/par/rozpylonej cieczy. Stosować rękawice ochronne/odzież ochronną/ochronę oczu/ochronę twarzy.

W PRZYPADKU POŁKNIĘCIA: wypłukać usta. NIE wywoływać wymiotów.

W PRZYPADKU KONTAKTU ZE SKÓRĄ (lub z włosami): Natychmiast zdjąć całą zanieczyszczoną odzież. Spłukać skórę pod strumieniem wody lub prysznicem.

W PRZYPADKU DOSTANIA SIĘ DO OCZU: Ostrożnie płukać wodą przez kilka minut. Wyjąć soczewki kontaktowe, jeżeli są i można je łatwo usunąć. Nadal płukać. Natychmiast skontaktować się z lekarzem.

Kalkulator zużycia produktu
Aby obliczyć koszt oraz wydajność 1 l płynu roboczego wprowadź powierzchnię do umycia oraz poziom rozcieńczenia produktu w 1 l wody.
m2
3 ml0,3%
3 ml 0,3% preparatu w 1 l wody
25 ml2,5%

3 ml preparatu + 997 ml wody

Koszt 1 L płynu roboczego wynosi 0,02991 zł netto.
Stężenie płynu roboczego 0,3% (3 ml preparatu na 1 L roztworu roboczego)
Koszt umycia powierzchni 200 m2 wynosi 0,05982 zł.
Koszt umycia 1 m2 powierzchni wynosi 0,0002991 zł.
Pokrewne produkty
Swish Polska sp. z o.o.
Biuro obsługi Klienta
Macierzysz, ul. Sławęcińska 8,
05-850 Ożarów Mazowiecki
Menu
Oferta
Centrum pobierania
Copyright © 2021 - Swish
Projekt strony internetowej stworzyła
Agencja Interaktywna Wzór
cross linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram