SCALE REMOVER

Bardzo silny preparat, który skutecznie usuwa uporczywe osady wapienne, mydlane, rdzę, kamień urynowy, kamień kotłowy, tłuszcz, itp.. Bezpieczny dla czyszczonych powierzchni, przywraca blask stali nierdzewnej czy miedzi.
Zapytaj o produkt
Powierzchnie
Armatura
Toaleta
Sposób użycia
Mycie ręczne
1 L
5 L
pH ~ 0,5 - 1,0
Opis produktu
Informacje dodatkowe
Do pobrania

Środek czyszczący Scale Remover to jeden z innowacyjnych i skutecznych preparatów od Swish. Cechą charakterystyczną tego produktu jest silnie skoncentrowana formuła, która doskonale sprawdza się w sprzątaniu łazienek i sanitariatów. Scale Remover poradzi sobie również z uporczywymi zabrudzeniami z kamienia, osadów wapiennych, rdzy, osadów mydlanych, kamienia kotłowego czy też tłuszczu. Zapoznaj się z dokładną specyfiką preparatu i spraw, że sprzątanie będzie jeszcze łatwiejsze.

Wygodne sprzątanie łazienek

Preparat myjący Scale Remover od firmy Swish to nieocenione wsparcie w walce z trudnymi zabrudzeniami. Środek z powodzeniem wykorzystywany jest w sprzątaniu łazienek, zarówno w domach, jak i w miejscach publicznych. W składzie preparatu znajdują się m.in. kwasy organiczne, co zapewnia mu silne działanie i wysoką skuteczność. Scale Remover z powodzeniem radzi sobie z takimi zabrudzeniami łazienkowymi jak: osady wapienne, rdza, osady mydlane, tłuszcz itp. Środek powszechnie wykorzystywany jest do sprzątania pisuarów, sedesów, armatury łazienkowej, umywalek, wanien czy też brodzików.

Wykorzystanie w przypadku ekspresów do kawy i czajników

Silna formuła preparatu działa skutecznie nie tylko na kamień spotykany w łazience. Dzięki temu Scale Remover z powodzeniem może być wykorzystywany w czyszczeniu ekspresów do kawy, czajników, herbaciarek czy też srebra. Z jednej strony odświeża i czyści, a z drugiej strony jest w pełni bezpieczny dla różnych powierzchni. To wszystko mimo siły, z jaką Scale Remover atakuje uporczywe zabrudzenia.

 

Okres przydatności: 36 miesięcy od daty produkcji;

PRZED ZASTOSOWANIEM PRZECZYTAJ KARTĘ INFORMACYJNĄ PRODUKTU, BHP!;

Oznaczenia dodatkowe: Piktogramy charakteryzujące sposób użycia.

Zawarte w preparacie związki powierzchniowo-czynne są biodegradowalne i zgodne z Rozporządzeniem (WE) nr 648/2004 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 31 marca 2004r. w sprawie detergentów.

OSTRZEŻENIA

Niebezpieczeństwo

Powoduje poważne oparzenia skóry oraz uszkodzenia oczu.

Chronić przed dziećmi. Nie wdychać mgły/par/rozpylonej cieczy. Stosować rękawice ochronne/odzież ochronną/ochronę oczu/ochronę twarzy. W PRZYPADKU POŁKNIĘCIA: wypłukać usta. NIE wywoływać wymiotów. W PRZYPADKU KONTAKTU ZE SKÓRĄ (lub z włosami): Natychmiast usunąć/zdjąć całą zanieczyszczoną odzież. Spłukać skórę pod strumieniem wody/prysznicem. W PRZYPADKU DOSTANIA SIĘ DO DRÓG ODDECHOWYCH: wyprowadzić lub wynieść poszkodowanego na świeże powietrze i zapewnić mu warunki do swobodnego oddychania. W PRZYPADKU DOSTANIA SIĘ DO OCZU: Ostrożnie płukać wodą przez kilka minut. Wyjąć soczewki kontaktowe, jeżeli są i można je łatwo usunąć. Nadal płukać. Natychmiast skontaktować się z OŚRODKIEM ZATRUĆ/lekarzem.  Zawartość/pojemnik usuwać zgodnie z krajowymi przepisami.

Zawiera 5% lub więcej, lecz mniej niż 15% fosforanów. Zawiera Kwas fosforowy(V).

Kalkulator zużycia produktu
Aby obliczyć koszt oraz wydajność 1 l płynu roboczego wprowadź powierzchnię do umycia oraz poziom rozcieńczenia produktu w 1 l wody.
m2
55 ml 5.5%
55 ml 5.5% preparatu w 1 l wody
500 ml 50%

55 ml preparatu + 945 ml wody

Ilość płynu roboczego uzyskana z 1 L koncentratu wynosi 55000 L.
Do umycia 200 m2 powierzchni potrzeba 3.3333333333333 L płynu roboczego.
Do umycia 200 m2 powierzchni potrzeba 0.18333333333333 L koncentratu.
Koszt 1 L płynu roboczego wynosi 0.9427 zł netto.
Stężenie płynu roboczego 5.5% (55 ml preparatu na 1 L roztworu roboczego)
Koszt umycia powierzchni 200 m2 wynosi 3.1423333333333 zł.
Koszt umycia 1 m2 powierzchni wynosi 0.0056562 zł.
Pokrewne produkty
Swish Polska sp. z o.o.
Biuro obsługi Klienta
Macierzysz, ul. Sławęcińska 8,
05-850 Ożarów Mazowiecki
Menu
Oferta
Centrum pobierania
Copyright © 2021 - Swish
Projekt strony internetowej stworzyła
Agencja UX Wzór
cross linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram