O&H-FS5000

FOOD SERVICE 5000 Gotowy do użytku

Gotowy do użytku, bardzo silny preparat do samoczynnego usuwania nagromadzonego i zapieczonego tłuszczu, przypaleń i innych bardzo uporczywych zabrudzeń kuchennych. Idealnie rozpuszcza i usuwa nawet najbardziej zapieczone resztki potraw.
Zapytaj o produkt
Powierzchnie
Urządzenia kuchenne
Sposób użycia
Spryskiwacz
Mycie ręczne
1 L
5 L
pH ~ 13,0 - 13,5
Opis produktu
Informacje dodatkowe
Do pobrania

FOOD SEVICE 5000 to silny preparat czyszczący, który doskonale poradzi sobie z trudnymi zabrudzeniami, w tym m.in. z plamami tłuszczu i przypaleniami. Jego właściwości myjące są niezwykle cenione przez profesjonalistów, ze szczególnym uwzględnieniem sektora restauracyjnego i produkcji spożywczej.

Preparat gotowy do użytku

W tym miejscu oferujemy preparat gotowy do użytku. Wpłynie to korzystnie na czas pracy oraz jej efektywność. FOOD SEVICE 5000 z powodzeniem poradzi sobie z zabrudzeniami grilla, piekarnika, płyt kuchennych, palenisk, komór wędzarniczych, wentylatorów czy też innego sprzętu kuchennego. Ponadto może być wykorzystywany również do akcesoriów kuchennych, a także sprzętu wykorzystywanego w produkcji spożywczej, w tym m.in. mieszalników i blatów roboczych.

Kompleksowe zastosowanie

Preparat przygotowano z myślą o użytkowaniu go m.in. na takich powierzchniach jak: nikiel czy stal, czyli najpopularniejszych w lokalach gastronomicznych i zakładach produkcyjnych. Dostępny jest w formie spryskiwacza z precyzyjnym aplikatorem, który zwiększa dokładność podawania środka na czyszczoną powierzchnię. Skuteczność FOOD SEVICE 5000 można zwiększyć poprzez wstępne podgrzanie czyszczonego urządzenia do temperatury około 60°C.

Środek może być używany zarówno do codziennego mycia sprzętu, jak i doraźne w czyszczeniu uciążliwych i trudnych w usuwaniu zabrudzeń. Szczegóły dotyczące dozowania znajdują się na karcie produktu.

Wygoda i bezpieczeństwo

Stosowanie preparatu jest bardzo wygodne, ponieważ skraca on czas sprzątania oraz skutecznie radzi sobie z licznymi zabrudzeniami. Jego silna i skoncentrowana receptura poradzi sobie z plamami, jednak nie zniszczy mytych powierzchni. Dzięki temu FOOD SEVICE 5000 może być z powodzeniem wykorzystywany przez profesjonalistów. Oferowany przez nas produkt dostępny jest w opakowaniach o pojemności 1 lub 5 l.

Okres przydatności: 36 miesięcy od daty produkcji;

PRZED ZASTOSOWANIEM PRZECZYTAJ KARTĘ INFORMACYJNĄ PRODUKTU, BHP!;

Oznaczenia dodatkowe: Piktogramy charakteryzujące sposób użycia.

OSTRZEŻENIA

Niebezpieczeństwo

Powoduje poważne oparzenia skóry oraz uszkodzenia oczu.

Chronić przed dziećmi.

Nie wdychać mgły/par/rozpylonej cieczy. Stosować rękawice ochronne/odzież ochronną/ochronę oczu/ochronę twarzy. W PRZYPADKU POŁKNIĘCIA: wypłukać usta. NIE wywoływać wymiotów. W PRZYPADKU KONTAKTU ZE SKÓRĄ (lub z włosami): Natychmiast zdjąć całą zanieczyszczoną odzież. Spłukać skórę pod strumieniem wody/prysznicem. W PRZYPADKU DOSTANIA SIĘ DO DRÓG ODDECHOWYCH: wyprowadzić lub wynieść poszkodowanego na świeże powietrze i zapewnić mu warunki do swobodnego oddychania. Natychmiast skontaktować się z OŚRODKIEM ZATRUĆ lub lekarzem. W PRZYPADKU DOSTANIA SIĘ DO OCZU: Ostrożnie płukać wodą przez kilka minut. Wyjąć soczewki kontaktowe, jeżeli są i można je łatwo usunąć. Nadal płukać. Zawartość/pojemnik usuwać zgodnie z krajowymi przepisami. Zawiera Wodorotlenek sodu.

Pokrewne produkty
Swish Polska sp. z o.o.
Biuro obsługi Klienta
Macierzysz, ul. Sławęcińska 8,
05-850 Ożarów Mazowiecki
Menu
Oferta
Centrum pobierania
Copyright © 2021 - Swish
Projekt strony internetowej stworzyła
Agencja UX Wzór
cross linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram