5830

FACTO AT30

Skoncentrowany detergent dedykowany do pianowego mycia masowych środków transportu, w tym również samolotów. Idealny do bezdotykowych myjni automatycznych oraz ręcznego mycia.
Zapytaj o produkt
Sposób użycia
Mycie ciśnieniowe
Mycie ręczne
18,9 L
pH ~ 12,0 - 12,5
Opis produktu
Informacje dodatkowe
Do pobrania

FACTO AT30 to innowacyjny preparat przystosowany do gruntownego czyszczenia masowych środków transportu, włącznie z samolotami. Dzięki skoncentrowanej formule preparat nie tylko doskonale radzi sobie nawet z najbardziej uciążliwymi zabrudzeniami, ale jest także wyjątkowo wydajny. Jak wszystkie środki Swish, tak również i FACTO AT30 powstał z myślą o najbardziej wymagających klientach.

Bezpieczny i skuteczny

Preparat FACTO AT30 jest bezpieczny nie tylko dla środowiska naturalnego, ale także dla powierzchni, na których jest on wykorzystywany. Nie reaguje z większością twardych powierzchni, zarówno tych emaliowanych, jak i lakierowanych, ale także z aluminium czy plexi-glass. Skutecznie czyści wszelkie zanieczyszczenia powstałe wskutek codziennej eksploatacji. Dzięki dopracowanej formule czyszczącej, mycie nie wymaga nadmiernego szorowania.

Wyjątkowa formuła czyszcząca

Skoncentrowany preparat FACTO AT30 doskonale sprawdza się nie tylko z wykorzystaniem mycia ciśnieniowego, ale także ręcznego. FACTO AT30 dostępny jest w 18,9 l pojemniku, jednak ze względu na fakt, iż jest to koncentrat, po rozcieńczeniu z wodą, otrzymamy niezwykle zadowalający wynik pod względem wydajności.

Sposób wykorzystania

Środek używać można zarówno do mycia ręcznego, jak i z wykorzystaniem myjek ciśnieniowych. Doskonale sprawdza się także w bezdotykowych myjniach ciśnieniowych. Preparat należy nanosić za pomocą miękkiej gąbki bądź myjki, a następnie spłukać.

Dozowanie:

Zabrudzenia lekkie: 5 - 20 ml preparatu do 1L wody

Zabrudzenia średnie: 20 - 90 ml preparatu do 1L wody

Zabrudzenia silne: 90 ml preparatu do 1L wody

PZH NR HŻ /11794/00

Okres przydatności: 36 miesięcy od daty produkcji;

PRZED ZASTOSOWANIEM PRZECZYTAJ KARTĘ INFORMACYJNĄ PRODUKTU, BHP!;

Oznaczenia dodatkowe: Piktogramy charakteryzujące sposób użycia.

Zawarte w preparacie związki powierzchniowo-czynne są biodegradowalne i zgodne z Rozporządzeniem (WE) nr 648/2004 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 31 marca 2004r. w sprawie detergentów.

OSTRZEŻENIA

Niebezpieczeństwo

Powoduje poważne oparzenia skóry oraz uszkodzenia oczu.

Chronić przed dziećmi.

Nie wdychać mgły/par/rozpylonej cieczy. Stosować rękawice ochronne/odzież ochronną/ochronę oczu/ochronę twarzy. W PRZYPADKU POŁKNIĘCIA: wypłukać usta. NIE wywoływać wymiotów. W PRZYPADKU KONTAKTU ZE SKÓRĄ (lub z włosami): Natychmiast zdjąć całą zanieczyszczoną odzież. Spłukać skórę pod strumieniem wody/prysznicem. W PRZYPADKU DOSTANIA SIĘ DO DRÓG ODDECHOWYCH: wyprowadzić lub wynieść poszkodowanego na świeże powietrze i zapewnić mu warunki do swobodnego oddychania. W PRZYPADKU DOSTANIA SIĘ DO OCZU: Ostrożnie płukać wodą przez kilka minut. Wyjąć soczewki kontaktowe, jeżeli są i można je łatwo usunąć. Nadal płukać. Natychmiast skontaktować się z OŚRODKIEM ZATRUĆ/lekarzem. Zawartość/pojemnik usuwać zgodnie z krajowymi przepisami.

Zawiera Metakrzemian disodu.

Zawiera mniej niż 5% niejonowych środków powierzchniowo czynnych.

Kalkulator zużycia produktu
Aby obliczyć koszt oraz wydajność 1 l płynu roboczego wprowadź powierzchnię do umycia oraz poziom rozcieńczenia produktu w 1 l wody.
m2
5 ml 0.5%
5 ml 0.5% preparatu w 1 l wody
90 ml 9%

5 ml preparatu + 995 ml wody

Ilość płynu roboczego uzyskana z 1 L koncentratu wynosi 5000 L.
Do umycia 200 m2 powierzchni potrzeba 8 L płynu roboczego.
Do umycia 200 m2 powierzchni potrzeba 0.04 L koncentratu.
Koszt 1 L płynu roboczego wynosi 0.1234 zł netto.
Stężenie płynu roboczego 0.5% (5 ml preparatu na 1 L roztworu roboczego)
Koszt umycia powierzchni 200 m2 wynosi 0.9872 zł.
Koszt umycia 1 m2 powierzchni wynosi 0.0003085 zł.
Pokrewne produkty
Swish Polska sp. z o.o.
Biuro obsługi Klienta
Macierzysz, ul. Sławęcińska 8,
05-850 Ożarów Mazowiecki
Menu
Oferta
Centrum pobierania
Copyright © 2021 - Swish
Projekt strony internetowej stworzyła
Agencja UX Wzór
cross linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram