DURATION

Powłoka nabłyszczająca do posadzek na bazie uretanów UHS i polimerów akrylowych. Zapewnia wysoki połysk i trwałość. Wyrównuje pory i poprawia wygląd zniszczonych posadzek.
Zapytaj o produkt
Powierzchnie
Podłoga
Sposób użycia
Mycie mopem
3,78 L
18,9 L
pH ~ 8,0 - 9,0
Opis produktu
Informacje dodatkowe
Do pobrania

Powłoka zabezpieczająca na bazie uretanów UHS i polimerów akrylowych. Zapewnia wysoki połysk i trwałość. Doskonale wyrównuje posadzkę, wnikając w mikropęknięcia i uszczelniając je. Świetnie sprawdza się na bardzo zniszczonych powierzchniach. Duration tworzy odporną na działanie środków dezynfekcyjnych powłokę o właściwościach antypoślizgowych. Może być stosowany na każdego rodzaju posadzki twarde, na przykład PCV, lastryko, linoleum, beton czy wszelkiego rodzaju pokrycia podłogowe. Dzięki wzmocnionej strukturze, świetnie sprawdza się w miejscach o wysokim natężeniu ruchu. Trwała powłoka ułatwia utrzymanie posadzki w idealnej czystości.

Preparat gotowy do użytku. Bardzo wydajny – 1 litr preparatu wystarcza na około 50 – 65 m2 powierzchni.

PZH HŻ 02757/01

Okres przydatności: 36 miesięcy od daty produkcji;

PRZED ZASTOSOWANIEM PRZECZYTAJ KARTĘ INFORMACYJNĄ PRODUKTU, BHP!;

Oznaczenia dodatkowe: Piktogramy charakteryzujące sposób użycia.

OSTRZEŻENIA

Może powodować reakcję alergiczną skóry. Działa drażniąco na oczy. Działa szkodliwie na organizmy wodne, powodując długotrwałe skutki.

Unikać wdychania par. Stosować rękawice ochronne. Zastosować określone leczenie (patrz dodatkowej instrukcji w zakresie pierwszej pomocy na etykiecie).

W przypadku wystąpienia podrażnienia skóry lub wysypki: Zasięgnąć porady/zgłosić się pod opiekę lekarza.

W przypadku utrzymywania się działania drażniącego na oczy: Zasięgnąć porady/zgłosić się pod opiekę lekarza. Zanieczyszczoną odzież zdjąć i wyprać przed ponownym użyciem.

Zawiera węglan tetraamino-cynku (2+)

Pokrewne produkty
Swish Polska sp. z o.o.
Biuro obsługi Klienta
Macierzysz, ul. Sławęcińska 8,
05-850 Ożarów Mazowiecki
Menu
Oferta
Centrum pobierania
Copyright © 2021 - Swish
Projekt strony internetowej stworzony przez Studio Graficzne Wzór
cross linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram