KTM-2353324

Aromx 60

Silny eliminator przykrych zapachów ogólnego pochodzenia. Skutecznie usuwa zapach papierosów, uryny, cygar, piwa, farby, ścieków czy śmieci.
Zapytaj o produkt
Powierzchnie
Sanitariaty
Biuro
Kosz na śmieci
Sposób użycia
Spryskiwacz
946 ml
3,78 L
pH ~ 9,0 - 10,0
Opis produktu
Informacje dodatkowe
Do pobrania

Preparat Swish AROMX 60 to silny środek chemiczny, który neutralizuje nieprzyjemne zapachy w pomieszczeniach. Przygotowana przez Swish formuła wykazuje wysoką skuteczność działania także w zakresie uporczywych zapachów, w tym dymu tytoniowego, farb czy też ścieków. Znajduje szerokie zastosowanie w biznesie i w użytku domowym.

AROMX 60 – specyfika działania

Przede wszystkim AROMX 60 klasyfikowany jest jako eliminator przykrych zapachów. Udowodniono jego skuteczne działanie w neutralizacji zapachów uryny, papierosów, śmieci, ścieków, piwa, farby. Dzięki temu doskonale sprawdza się z codziennym sprzątaniu i odświeżaniu obiektów publicznych i komercyjnych, w tym restauracji, barów, palarni czy też toalet. Preparat gotowy jest do użytku w formie spryskiwacza, jednak może również stanowić dodatek do innych środków czyszczących. Sprawdza się to m.in. przy sprzątaniu sedesów, pisuarów, pojemników na śmieci, kratek ściekowych czy też pokojów hotelowych. Szybko i sprawnie pomoże Ci poradzić sobie z brzydkimi zapachami. Jednocześnie jest bezpieczny w użytkowaniu dla czyszczonych powierzchni, ponieważ nie zostawia po sobie śladów, ani zacieków. Atutem AROMX 60 jest to, że skutecznie likwiduje nieprzyjemne zapachy i odświeża powietrze, a nie tylko je maskuje. Wybierz AROMX 60 i wypełnij pomieszczenie świeżym, długo utrzymującym się zapachem.

Szeroki potencjał zastosowania

Ze względu na swoją charakterystykę AROMX 60 ma duży potencjał zastosowania. Korzystają z niego m.in. profesjonalne firmy sprzątające, które zajmują się utrzymaniem w czystości przestrzeni biznesowych, hal produkcyjnych czy też obiektów publicznych, w tym szkół i urzędów. Sprawdzi się także w domowych warunkach.

Zapraszamy do wypróbowania Aromx 60 w praktyce. Preparat od Swish sprawi, że codzienne sprzątanie będzie skuteczniejsze, a przyjemny zapach w pomieszczeniach utrzyma się na dłużej.

PZH NR HŻ /03008/00

Okres przydatności: 36 miesięcy od daty produkcji;

PRZED ZASTOSOWANIEM PRZECZYTAJ KARTĘ INFORMACYJNĄ PRODUKTU, BHP!;

Oznaczenia dodatkowe: Piktogramy charakteryzujące sposób użycia.

Zawarte w preparacie związki powierzchniowo-czynne są biodegradowalne i zgodne z Rozporządzeniem (WE) nr 648/2004 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 31 marca 2004r. w sprawie detergentów.

OSTRZEŻENIA

Zawiera: propan-2-ol

Łatwopalna ciecz i pary. Działa drażniąco na oczy. Może wywoływać uczucie senności lub zawroty głowy.

Przechowywać z dala od źródeł ciepła, gorących powierzchni, źródeł iskrzenia, otwartego ognia i innych źródeł zapłonu. Nie palić. Stosować ochronę oczu. W przypadku złego samopoczucia skontaktować się z OŚRODKIEM ZATRUĆ.

W przypadku utrzymywania się działania drażniącego na oczy: Zasięgnąć porady/zgłosić się pod opiekę lekarza.

W przypadku pożaru: Użyć gaśnica proszkowa/piasek/dwutlenek węgla do gaszenia.

Przechowywać w dobrze wentylowanym miejscu i chłodnym miejscu.

Pokrewne produkty
Swish Polska sp. z o.o.
Biuro obsługi Klienta
Macierzysz, ul. Sławęcińska 8,
05-850 Ożarów Mazowiecki
Menu
Oferta
Centrum pobierania
Copyright © 2021 - Swish
Projekt strony internetowej stworzyła
Agencja UX Wzór
cross linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram