WINTERINSE

Preparat szczególnie polecany do utrzymania czystości posadzek w okresie zimowym. Doskonale usuwa wszelkie ciężkie zabrudzenia, a także osady z soli oraz osady powstałe na skutek używania chemikaliów przeznaczonych do rozpuszczania śniegu i lodu.
Zapytaj o produkt
Powierzchnie
Podłoga
Posadzki
Sposób użycia
Mycie maszynowe
Mycie mopem
1 L
5 L
pH ~ 12,0 - 13,0
Opis produktu
Informacje dodatkowe
Do pobrania

Środek czyszczący Winterinse to innowacyjna propozycja od Swish. Preparat wykorzystywany jest przede wszystkim do utrzymywania czystości posadzek w okresie zimowym. Radzi sobie z uciążliwymi zabrudzeniami, w tym z charakterystyczną dla zimy solą oraz innymi osadami. Zapraszamy do zapoznania się ze specyfikacją produktu.

Z czym poradzi sobie środek Winterinse?

Atutem Winterinse jest jego innowacyjna formuła, którą dostosowano do mycia posadzek w okresie zimowym. Wzmocnione działanie środka sprawia, że z jednej strony radzi sobie z zabrudzeniami od soli i chemikaliów, a z drugiej strony nie uszkadza powierzchni płytek. Dzięki temu po okresie zimowym wciąż cieszą się nienagannym wyglądem i podstawowymi właściwościami. Biały osad powstający w wyniku używania soli może być trudny do usunięcia tradycyjnymi metodami, a także wpływa negatywnie na estetykę posadzek. Dzięki Winterinse nie będziesz mieć z tym problemu.

Bezpieczeństwo użycia

Korzystanie z Winterinse jest w pełni bezpieczne dla czyszczonych posadzek. Preparat przeznaczony jest do regularnego sprzątania twardych posadzek. Może być używany zarówno w przypadku materiałów zabezpieczonych impregnatem, jak i materiałów niezabezpieczonych. Po sprzątaniu posadzek w pomieszczeniu utrzymuje się przyjemny i świeży zapach. Środek przygotowano z myślą o sprzątaniu ręcznym lub maszynowym, w zależności od potrzeb i możliwości klienta. Doskonale sprawdza się w sprzątaniu przemysłowym oraz wśród klientów indywidualnych.

Preparat w postaci koncentratu

Preparat Winterinse ma postać koncentratu. Szczegółowe dawkowanie rozpisane jest na opakowaniu. Środek charakteryzuje się działaniem demineralizującym osady sodu oraz posiada właściwości antystatyczne i antypoślizgowe, co zwiększa bezpieczeństwo użytkowania posadzek.

Dozowanie:

Zabrudzenia lekkie: 8 ml preparatu do 1L wody

Zabrudzenia średnie: 12,5 ml preparatu do 1L wody

Zabrudzenia silne: 25 ml preparatu do 1L wody

Okres przydatności: 36 miesięcy od daty produkcji;

PRZED ZASTOSOWANIEM PRZECZYTAJ KARTĘ INFORMACYJNĄ PRODUKTU, BHP!;

Oznaczenia dodatkowe: Piktogramy charakteryzujące sposób użycia.

Zawarte w preparacie związki powierzchniowo-czynne są biodegradowalne i zgodne z Rozporządzeniem (WE) nr 648/2004 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 31 marca 2004r. w sprawie detergentów.

OSTRZEŻENIA

Niebezpieczeństwo

Powoduje poważne oparzenia skóry oraz uszkodzenia oczu.

Nie wdychać mgły/par/rozpylonej cieczy. Stosować rękawice ochronne/odzież ochronną/ochronę oczu/ochronę twarzy. W PRZYPADKU POŁKNIĘCIA: wypłukać usta. NIE wywoływać wymiotów. W PRZYPADKU KONTAKTU ZE SKÓRĄ (lub z włosami): Natychmiast zdjąć całą zanieczyszczoną odzież. Spłukać skórę pod strumieniem wody/prysznicem. W PRZYPADKU DOSTANIA SIĘ DO DRÓG ODDECHOWYCH: wyprowadzić lub wynieść poszkodowanego na świeże powietrze i zapewnić mu warunki do swobodnego oddychania. W PRZYPADKU DOSTANIA SIĘ DO OCZU: Ostrożnie płukać wodą przez kilka minut. Wyjąć soczewki kontaktowe, jeżeli są i można je łatwo usunąć. Nadal płukać. Natychmiast skontaktować się z OŚRODKIEM ZATRUĆ/lekarzem. Zawartość/pojemnik usuwać zgodnie z krajowymi przepisami.

Zawiera wersenian tetrasodowy.

Kalkulator zużycia produktu
Aby obliczyć koszt oraz wydajność 1 l płynu roboczego wprowadź powierzchnię do umycia oraz poziom rozcieńczenia produktu w 1 l wody.
m2
8 ml 0.8%
8 ml 0.8% preparatu w 1 l wody
25 ml 2.5%

8 ml preparatu + 992 ml wody

Ilość płynu roboczego uzyskana z 1 L koncentratu wynosi 8000 L.
Do umycia 200 m2 powierzchni potrzeba 8 L płynu roboczego.
Do umycia 200 m2 powierzchni potrzeba 0.064 L koncentratu.
Koszt 1 L płynu roboczego wynosi 0.118 zł netto.
Stężenie płynu roboczego 0.8% (8 ml preparatu na 1 L roztworu roboczego)
Koszt umycia powierzchni 200 m2 wynosi 0.944 zł.
Koszt umycia 1 m2 powierzchni wynosi 0.000295 zł.
Pokrewne produkty
Swish Polska sp. z o.o.
Biuro obsługi Klienta
Macierzysz, ul. Sławęcińska 8,
05-850 Ożarów Mazowiecki
Menu
Oferta
Centrum pobierania
Copyright © 2021 - Swish
Projekt strony internetowej stworzyła
Agencja UX Wzór
cross linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram