OH-SU

SUPER CLEAN

Gotowy do użytku preparat usuwający trudne zabrudzenia tłuszczowe, olejowe, a także plamy z atramentu i żywności z powierzchni plastikowych, elementów sprzętu RTV, blatów itp..
Zapytaj o produkt
Powierzchnie
Meble biurowe
Drzwi
Sposób użycia
Spryskiwacz
Mycie ręczne
1 L
5 L
pH ~ 11,0 - 12,0
Opis produktu
Informacje dodatkowe
Do pobrania

Gdy podczas sprzątania zachodzi potrzeba użycia profesjonalnych środków czystości, preparat Super Clean pomoże usunąć uporczywe zabrudzenia o różnym pochodzeniu. 

Czystość pod kontrolą

Preparat Swish Super Clean to wysokiej jakości produkt do usuwania różnego rodzaju plam typu olej, tłuszcz, plamy z atramentu czy zabrudzenia pozostawione przez żywność. Może być stosowany na wielu powierzchniach, tj. blaty, płytki ceramiczne, powierzchnie plastikowe, ściany itp. Sprawdzi się zarówno podczas prac domowych, jak również w biurach, szkołach, np. w salach gimnastycznych, pomieszczeniach gastronomicznych czy basenach. Super Clean może być również stosowany do utrzymania czystości w szeroko pojętym przemyśle gastronomicznym.

Wygodny w użyciu, nie wymaga dodatkowych przygotowań. Wystarczy spryskać czyszczoną powierzchnię i przetrzeć szmatką lub gąbką, bez konieczności spłukiwania. Innowacyjna formuła preparatu sprawia, że Super Clean nie spływa z mytej powierzchni powierzchni, lecz osiada na niej, dokładniej i szybciej penetrując najtrudniejsze zabrudzenia. Produkt dostępny w formie gotowej do użycia – w butelce z wygodnym atomizerem.

Okres przydatności: 36 miesięcy od daty produkcji;

PRZED ZASTOSOWANIEM PRZECZYTAJ KARTĘ INFORMACYJNĄ PRODUKTU, BHP!;

Oznaczenia dodatkowe: Piktogramy charakteryzujące sposób użycia.

OSTRZEŻENIA

Niebezpieczeństwo

Działa drażniąco na skórę. Działa drażniąco na oczy.

Chronić przed dziećmi. Stosować rękawice ochronne/odzież ochronną/ochronę oczu/ochronę twarzy. W PRZYPADKU KONTAKTU ZE SKÓRĄ: umyć dużą ilością wody. W przypadku wystąpienia podrażnienia skóry: Zasięgnąć porady/zgłosić się pod opiekę lekarza. W PRZYPADKU DOSTANIA SIĘ DO OCZU: Ostrożnie płukać wodą przez kilka minut. Wyjąć soczewki kontaktowe, jeżeli są i można je łatwo usunąć. Nadal płukać. W przypadku utrzymywania się działania drażniącego na oczy: Zasięgnąć porady/zgłosić się pod opiekę lekarza. Zawartość/pojemnik usuwać zgodnie z krajowymi przepisami.

Zawiera mniej niż 5% niejonowych środków powierzchniowo czynnych.

Zawiera kompozycję zapachową.

Pokrewne produkty
Swish Polska sp. z o.o.
Biuro obsługi Klienta
Macierzysz, ul. Sławęcińska 8,
05-850 Ożarów Mazowiecki
Menu
Oferta
Centrum pobierania
Copyright © 2021 - Swish
Projekt strony internetowej stworzyła
Agencja UX Wzór
cross linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram