OH-SU

SUPER CLEAN

Gotowy do użytku preparat usuwający trudne zabrudzenia tłuszczowe, olejowe, a także plamy z atramentu i żywności z powierzchni plastikowych, elementów sprzętu RTV, blatów itp..
Zapytaj o produkt
Powierzchnie
Meble biurowe
Drzwi
Sposób użycia
Spryskiwacz
Mycie ręczne
1 L
5 L
pH ~ <11,4
Opis produktu
Informacje dodatkowe
Do pobrania

Gotowy do użytku, silny preparat czyszczący przeznaczony do większości powierzchni zmywalnych. Penetruje i usuwa olej, tłuszcz, plamy z żywności i atramentu, plamy z kredek, plamy z powierzchni plastikowych, elementów sprzętów RTV, blatów itp.. Znakomity do mycia stołów, płytek ceramicznych, ścian, drzwi, powierzchni filtrów wentylacyjnych, śladów czarnych obcasów. Doskonały preparat do utrzymywania czystości w szkołach, salach gimnastycznych, basenach oraz w wszelkiego rodzaju obiektach publicznych (szkoły, biura, restauracje, urzędy itp.). Dzięki precyzyjnemu aplikatorowi dociera we wszystkie trudno dostępne miejsca.

Okres przydatności: 36 miesięcy od daty produkcji;

PRZED ZASTOSOWANIEM PRZECZYTAJ KARTĘ INFORMACYJNĄ PRODUKTU, BHP!;

Oznaczenia dodatkowe: Piktogramy charakteryzujące sposób użycia.

OSTRZEŻENIA

Niebezpieczeństwo

Działa drażniąco na skórę. Działa drażniąco na oczy.

Chronić przed dziećmi. Stosować rękawice ochronne/odzież ochronną/ochronę oczu/ochronę twarzy. W PRZYPADKU KONTAKTU ZE SKÓRĄ: umyć dużą ilością wody. W przypadku wystąpienia podrażnienia skóry: Zasięgnąć porady/zgłosić się pod opiekę lekarza. W PRZYPADKU DOSTANIA SIĘ DO OCZU: Ostrożnie płukać wodą przez kilka minut. Wyjąć soczewki kontaktowe, jeżeli są i można je łatwo usunąć. Nadal płukać. W przypadku utrzymywania się działania drażniącego na oczy: Zasięgnąć porady/zgłosić się pod opiekę lekarza. Zawartość/pojemnik usuwać zgodnie z krajowymi przepisami.

Zawiera mniej niż 5% niejonowych środków powierzchniowo czynnych.

Zawiera kompozycję zapachową.

Pokrewne produkty
Swish Polska sp. z o.o.
Biuro obsługi Klienta
Macierzysz, ul. Sławęcińska 8,
05-850 Ożarów Mazowiecki
Menu
Oferta
Centrum pobierania
Copyright © 2021 - Swish
Projekt strony internetowej stworzony przez Studio Graficzne Wzór
cross linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram