3005

SUN UP

Preparat naprawiający uszkodzenia powłok polimerowych i odnawiający ich połysk. Wzbogacony o składnik neutralizujący przykre zapachy i pozostawiający świeży, cytrusowy zapach.
Zapytaj o produkt
Powierzchnie
Podłoga
Sposób użycia
Spryskiwacz
Polerowanie
946 ml
pH ~ 8,0 - 9,0
Opis produktu
Informacje dodatkowe
Do pobrania

Płyn odnawiający do podłóg zabezpieczonych, naprawia uszkodzenia i polepsza połysk. Wzbogacony o składnik neutralizujący przykre zapachy i pozostawiający świeży, cytrusowy zapach. Przywraca połysk i usuwa zabrudzenia oraz uszkodzenia powłok w miejscach o dużym natężeniu ruchu.

Do pielęgnacji i regularnego odnawiania powierzchni zabezpieczonych, używaj maszyny polerującej minimum 1200 obr./min.

Preparat gotowy do użytku. Bardzo wydajny – 1 litr preparatu wystarcza na zabezpieczenie około 600 - 800 m2 powierzchni.

PZH: NR HŻ /16718/00

Okres przydatności: 36 miesięcy od daty produkcji;

PRZED ZASTOSOWANIEM PRZECZYTAJ KARTĘ INFORMACYJNĄ PRODUKTU, BHP!;

Oznaczenia dodatkowe: Piktogramy charakteryzujące sposób użycia.

OSTRZEŻENIA

UWAGA

Może powodować reakcję alergiczną skóry. Działa szkodliwie na organizmy wodne, powodując długotrwałe skutki.

Chronić przed dziećmi.

Unikać wdychania mgły/par/rozpylonej cieczy. Unikać uwolnienia do środowiska. Stosować rękawice ochronne/odzież ochronną/ochronę oczu/ochronę twarzy. W PRZYPADKU KONTAKTU ZE SKÓRĄ: umyć dużą ilością wody. W przypadku wystąpienia podrażnienia skóry lub wysypki: Zasięgnąć porady/zgłosić się pod opiekę lekarza. Zawartość/pojemnik usuwać zgodnie z krajowymi przepisami.

Zawiera (R)-p-menta-1,8-dien.

Zawiera 5% lub więcej, lecz mniej niż 15% niejonowych środków powierzchniowo czynnych.

Zawiera kompozycję zapachową.

Pokrewne produkty
Swish Polska sp. z o.o.
Biuro obsługi Klienta
Macierzysz, ul. Sławęcińska 8,
05-850 Ożarów Mazowiecki
Menu
Oferta
Centrum pobierania
Copyright © 2021 - Swish
Projekt strony internetowej stworzony przez Studio Graficzne Wzór
cross linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram