SP350

SP-350 ACID CLEANER

Preparat na bazie kwasu fosforowego przeznaczony do czyszczenia gruntownego silnie zabrudzonych powierzchni oraz posadzek. Skutecznie usuwa nawet najbardziej uporczywe osady z rdzy, kamienia wodnego, uryny czy osadów cementowych.
Zapytaj o produkt
Powierzchnie
Posadzki
Sposób użycia
Mycie mopem
1L
5L
pH ~ 0,5 - 2,0
Opis produktu
Informacje dodatkowe
Do pobrania

Preparat na bazie kwasu fosforowego przeznaczony do czyszczenia gruntownego silnie zabrudzonych powierzchni  oraz posadzek. Skutecznie usuwa nawet najbardziej uporczywe osady z rdzy, kamienia wodnego, uryny czy osadów cementowych. Zalecany głównie do mycia posadzek w sanitariatach, posadzek gresowych i płytek. Dzięki dużej sile działania nadaje się również do doczyszczania pobudowlanego. Nie zabarwia powierzchni i fug. Do mycia ręcznego zaleca się stosowanie mopów z mikrofazy. Razem z preparatem SP 150 stanowi element prawidłowego systemu pielęgnacji posadzek gresowych.

Dozowanie:

Zabrudzenie lekkie: 5 ml preparatu do 1L wody

Zabrudzenia średnie: 10 ml preparatu do 1L wody

Okres przydatności: 36 miesięcy od daty produkcji;

Oznaczenia dodatkowe: Piktogramy charakteryzujące sposób użycia

Zawarte w preparacie związki powierzchniowo-czynne są biodegradowalne i zgodne z Rozporządzeniem (WE) nr 648/2004 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 31 marca 2004r. w sprawie detergentów.

OSTRZEŻENIA

Powoduje poważne oparzenia skóry oraz uszkodzenia oczu.

Nie wdychać pyłu/dymu/ gazu/mgły/par/rozpylonej cieczy. Stosować rękawice ochronne/odzież ochronną/ochronę oczu/ochronę twarzy.

W PRZYPADKU POŁKNIĘCIA: wypłukać usta. NIE wywoływać wymiotów.

W PRZYPADKU KONTAKTU ZE SKÓRĄ (lub z włosami): Natychmiast zdjąć całą zanieczyszczoną odzież. Spłukać skórę pod strumieniem wody lub prysznicem.

W PRZYPADKU DOSTANIA SIĘ DO OCZU: Ostrożnie płukać wodą przez kilka minut. Wyjąć soczewki kontaktowe, jeżeli są i można je łatwo usunąć. Nadal płukać. Natychmiast skontaktować się z lekarzem.

Kalkulator zużycia produktu
Aby obliczyć koszt oraz wydajność 1 l płynu roboczego wprowadź powierzchnię do umycia oraz poziom rozcieńczenia produktu w 1 l wody.
m2
5 ml0,5%
5 ml 0,5% preparatu w 1 l wody
200 ml20%

5 ml preparatu + 995 ml wody

Koszt 1 L płynu roboczego wynosi 0,07425 zł netto.
Stężenie płynu roboczego 0,5% (5 ml preparatu na 1 L roztworu roboczego)
Koszt umycia powierzchni 200 m2 wynosi 0,594 zł.
Koszt umycia 1 m2 powierzchni wynosi 0,000185625 zł.
Pokrewne produkty
Swish Polska sp. z o.o.
Biuro obsługi Klienta
Macierzysz, ul. Sławęcińska 8,
05-850 Ożarów Mazowiecki
Menu
Oferta
Centrum pobierania
Copyright © 2021 - Swish
Projekt strony internetowej stworzyła
Agencja Interaktywna Wzór
cross linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram