QUATO 44

Zabija wirusy (m.in. SARS-COV-2 już w ciągu 1 minuty od aplikacji ) bakterie i grzyby. Skoncentrowany preparat myjąco - dezynfekujący, likwidujący przykre zapachy.
Zapytaj o produkt
Powierzchnie
Podłoga
Drzwi
Meble biurowe
Sposób użycia
Spryskiwacz
Mycie ręczne
Mycie maszynowe
3,78 L
5 L
18,9 L
pH ~ 11,0 - 12,0
Opis produktu
Informacje dodatkowe
Do pobrania

Zabija wirusy (m.in. SARS-COV-2 już w ciągu 1 minuty od aplikacji ) bakterie i grzyby.

 

Skoncentrowany preparat o właściwościach myjąco-dezynfekujących i usuwających przykre zapachy. Szerokie spektrum działania bakteriobójczego, wirusobójczego i grzybobójczego. Może być stosowany do mycia i dezynfekcji ręcznej, maszynowej oraz do zamgławiania powierzchni. Skuteczność dezynfekcyjna względem koronawirusów usuwa już po 1 minucie. Pełne spektrum dezynfekcyjne do 10 minut. Preparat świetnie sprawdzi się myciu i dezynfekcji powierzchni odpornych na działanie wody w domach opieki, placówkach służby zdrowia, szkołach, basenach, w przemyśle farmaceutycznym, spożywczym, placówkach weterynaryjnych, w sektorze rolnym, hodowli zwierząt, hodowli kurcząt, zakładach komunalnych, itp.. Do stosowania na wszelkich twardych, wodoodpornych powierzchniach takich jak podłogi, ściany, stoły, lady, umywalki, blaty, kosze na śmieci, itd.

SKUTECZNOŚĆ DEZYNFEKCYJNA PREPARATU

Pełne spektrum dezynfekcyjne przy rozcieńczeniu 1:62 ( 160 ml preparatu na 10 litrów wody). Nanieść roztwór na czyszczoną powierzchnię i pozostawić do 10 minut. Quato 44 wykazuje wysoką skuteczność bakterio, wiruso i grzybobójczą nawet w rozcieńczeniu z twardą wodą (250 ppm).

SANITYZACJA

Rozcieńczenie 1:225 (44 ml preparatu na 10 litrów wody). Minimalny czas ekspozycji to 60 sekund. Preparat nie wymaga spłukiwania, jednakże w przypadku mycia i dezynfekcji powierzchni lśniących w celu uniknięcia powstawania widocznych osadów, zaleca się przed całkowitym odparowaniem preparatu, przemyć powierzchnię wodą pitną. Po dezynfekcji wszystkie powierzchnie mające kontakt z żywnością powinny być spłukane bieżącą wodą celem usunięcia pozostałości środków powierzchniowo czynnych.

DECYZJA MINISTERSTWA ZDROWIA nr. ZPŚ- 484 pb- 3515/08/ZTP/2010

PZH NR HŻ/03008/00

Okres przydatności: 36 miesięcy od daty produkcji;

PRZED ZASTOSOWANIEM PRZECZYTAJ KARTĘ INFORMACYJNĄ PRODUKTU, BHP!;

Oznaczenia dodatkowe: Piktogramy charakteryzujące sposób użycia.

Zawarte w preparacie związki powierzchniowo-czynne są biodegradowalne i zgodne z Rozporządzeniem (WE) nr 648/2004 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 31 marca 2004r. w sprawie detergentów.

OSTRZEŻENIA

Nie wolno mieszać z innymi produktami.

Dodatkowe informacje zamieszczone są w karcie charakterystyki.

Substancja czynna: Czwartorzędowe związki amoniowe, benzylo-C12-18-alkildimetylowe, chlorki, CAS: 68391-01-5, WE: 269-919-4 [zaw. 15,4 g/l]; Czwartorzędowe związki amoniowe, C12-14- alkilo[(etylofenylo)metylo]di-metylowe, chlorki, CAS: 85409-23-0, WE: 287-090-7 [zaw. 23,1 g/l].

Zawiera sól sodową kwasu etylenodiaminotetraoctowego, alkohol etoksylowany.

Zawiera mniej niż 5% EDTA i jego soli oraz mniej niż 5% niejonowych środków powierzchniowo czynnych.

Zawiera kompozycję zapachową

Kalkulator zużycia produktu
Aby obliczyć koszt oraz wydajność 1 l płynu roboczego wprowadź powierzchnię do umycia oraz poziom rozcieńczenia produktu w 1 l wody.
m2
4 ml 0.4%
4 ml 0.4% preparatu w 1 l wody
16 ml 1.6%

4 ml preparatu + 996 ml wody

Ilość płynu roboczego uzyskana z 1 L koncentratu wynosi 4000 L.
Do umycia 200 m2 powierzchni potrzeba 8 L płynu roboczego.
Do umycia 200 m2 powierzchni potrzeba 0.032 L koncentratu.
Koszt 1 L płynu roboczego wynosi 0.1068 zł netto.
Stężenie płynu roboczego 0.4% (4 ml preparatu na 1 L roztworu roboczego)
Koszt umycia powierzchni 200 m2 wynosi 0.8544 zł.
Koszt umycia 1 m2 powierzchni wynosi 0.000267 zł.
Pokrewne produkty
Swish Polska sp. z o.o.
Biuro obsługi Klienta
Macierzysz, ul. Sławęcińska 8,
05-850 Ożarów Mazowiecki
Menu
Oferta
Centrum pobierania
Copyright © 2021 - Swish
Projekt strony internetowej stworzyła
Agencja UX Wzór
cross linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram