4071

POWERHOUSE

Preparat o bardzo szerokim zastosowaniu. Skutecznie doczyszcza nawet bardzo uciążliwe zabrudzenia z oleju, tłuszczu, żywicy, atramentu, kredek, sadzy czy przypaleń z powierzchni plastikowych, elementów sprzętów RTV czy blatów.
Zapytaj o produkt
Powierzchnie
Meble biurowe
Drzwi
Sposób użycia
Spryskiwacz
Mycie ręczne
1 L
5 L
pH ~ 11,0 - 12,0
Opis produktu
Informacje dodatkowe
Do pobrania

Powerhouse to preparat przygotowany przez markę Swish z myślą o usuwaniu uporczywych zabrudzeń z różnych powierzchni. Skoncentrowana formuła środka sprawia, że z powodzeniem poradzi sobie także z trudnymi plamami, w tym m.in. z sadzą, przypaleniami, tłuszczem, olejami, atramentem, żywicą i innymi. Przy tym jest w pełni bezpieczny dla plastików i blatów.

Skoncentrowana formuła i moc działania

Środek czyszczący Powerhouse charakteryzuje się silnym działaniem w zakresie usuwania zabrudzeń z różnego rodzaju powierzchni. Innowacyjna i skoncentrowana formuła sprawia, że preparat poradzi sobie z licznymi zabrudzeniami, w tym m.in. z plamami po atramencie, żywicy, sadzy, przypaleniach, olejach, czy też kredkach i flamastrach. Choć preparat wykazuje silne działanie, jest w pełni bezpieczny dla takich powierzchni jak: plastiki, elementy sprzętu RTV, blaty kuchenne, stoły, drzwi, ściany. Ze względu na swoją uniwersalność i skuteczność, sprawdza się zarówno w użytkowaniu domowym, jak i biznesowym.

Wsparcie w codziennym sprzątaniu

Powerhouse to preparat do sprzątania, który jest gotowy do użytku. Ze względu na jego dużą siłę, przed pierwszym użyciem na danej powierzchni warto wykonać mały test, aby sprawdzić, czy nie ucierpi kolorystyka zmywanych powierzchni. Powerhouse poradzi sobie z uporczywymi plamami i znacznie skróci czas sprzątania. Doskonale sprawdza się w sprzątaniu przemysłowym, np. w szkołach, instytucjach, biurach, obiektach publicznych, basenach czy innych obiektach sportowych. Ze względu na swój skład, środek Powerhouse nie powinien być wykorzystywany do czyszczenia szkła, aluminium oraz powierzchni malowanych farbami wodnymi. Po sprzątaniu w pomieszczeniu utrzymuje się przyjemna kompozycja zapachowa.

Zawsze wykonaj na małej powierzchni test na trwałość koloru zmywanych powierzchni.

Nie stosować na powierzchnie malowane farbami wodnymi, aluminium i szkło.

PZH NR HŻ /03008/00

Okres przydatności: 36 miesięcy od daty produkcji;

PRZED ZASTOSOWANIEM PRZECZYTAJ KARTĘ INFORMACYJNĄ PRODUKTU, BHP!;

Oznaczenia dodatkowe: Piktogramy charakteryzujące sposób użycia.

OSTRZEŻENIA

Niebezpieczeństwo

Powoduje poważne oparzenia skóry oraz uszkodzenia oczu.

Chronić przed dziećmi. Nie wdychać mgły/par/rozpylonej cieczy. Stosować rękawice ochronne/odzież ochronną/ochronę oczu/ochronę twarzy. W PRZYPADKU POŁKNIĘCIA: wypłukać usta. NIE wywoływać wymiotów. W PRZYPADKU KONTAKTU ZE SKÓRĄ (lub z włosami): Natychmiast zdjąć całą zanieczyszczoną odzież. Spłukać skórę pod strumieniem wody/prysznicem. W PRZYPADKU DOSTANIA SIĘ DO DRÓG ODDECHOWYCH: wyprowadzić lub wynieść poszkodowanego na świeże powietrze i zapewnić mu warunki do swobodnego oddychania. W PRZYPADKU DOSTANIA SIĘ DO OCZU: Ostrożnie płukać wodą przez kilka minut. Wyjąć soczewki kontaktowe, jeżeli są i można je łatwo usunąć. Nadal płukać. Natychmiast skontaktować się z OŚRODKIEM ZATRUĆ/lekarzem. Zawartość/pojemnik usuwać zgodnie z krajowymi przepisami.

Zawiera 2-Aminoetanol.

Zawiera kompozycję zapachową.

Pokrewne produkty
Swish Polska sp. z o.o.
Biuro obsługi Klienta
Macierzysz, ul. Sławęcińska 8,
05-850 Ożarów Mazowiecki
Menu
Oferta
Centrum pobierania
Copyright © 2021 - Swish
Projekt strony internetowej stworzyła
Agencja UX Wzór
cross linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram