LIBERTY

Silny stripper usuwający wszystkie powszechnie stosowane powłoki zabezpieczające w tym powłoki poliuretanowe UHS. Usuwa do 6 warstw polimerowych podczas jednej aplikacji.
Zapytaj o produkt
Powierzchnie
Podłogi
Sposób użycia
Mycie mopem
Mycie szorowarką
1L
5L
20L
pH ~ 11,5 - 12,5
Opis produktu
Informacje dodatkowe
Do pobrania

Silny stripper usuwający wszystkie powszechnie stosowane powłoki zabezpieczające w tym powłoki poliuretanowe UHS. Usuwa do 6 warstw polimerowych za jednym podejściem. Receptura oparta wyłącznie na składnikach płynnych, dzięki czemu produkt nie pozostawia osadów. Wysoka skuteczność przy zachowaniu najwyższych standardów ochrony środowiska. Preparat przeznaczony do różnego rodzaju podłóg np.: PCV, kamiennych, betonowych, ceramicznych, linoleum, tarket, i innych.

Dozowanie:

Powłoka cienka: 16 ml preparatu do 1L wody

Powłoka średniej grubości: 25 ml preparatu do 1L wody

Powłoka gruba: 1L preparatu do 1L wody

Czyszczenie gruntowne: 143 ml preparatu do 1L wody

Nie stosować gorącej wody!

PZH NR HŻ 03008/00
Okres przydatności: 36 miesięcy od daty produkcji
PRZED ZASTOSOWANIEM PRZECZYTAJ KARTĘ INFORMACYJNĄ PRODUKTU, BHP!
Oznaczenia dodatkowe: Piktogramy charakteryzujące sposób użycia.
Zawarte w preparacie związki powierzchniowo-czynne są biodegradowalne i zgodne z
Rozporządzeniem (WE) nr 648/2004 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 31 marca
2004r. w sprawie detergentów.
OSTRZEŻENIA
Niebezpieczeństwo
Zawiera: 2-aminoetanol, wersenian czterosodowy
Powoduje poważne oparzenia skóry oraz uszkodzenia oczu. Może powodować podrażnienie dróg oddechowych.
Nie wdychać pyłu/dymu/ gazu/mgły/par/rozpylonej cieczy. Stosować rękawice ochronne/odzież ochronną/ochronę
oczu/ochronę twarzy.
W PRZYPADKU POŁKNIĘCIA: wypłukać usta. NIE wywoływać wymiotów.
W PRZYPADKU KONTAKTU ZE SKÓRĄ (lub z włosami): Natychmiast zdjąć całą zanieczyszczoną odzież. Spłukać skórę
pod strumieniem wody lub prysznicem.
W PRZYPADKU DOSTANIA SIĘ DO OCZU: Ostrożnie płukać wodą przez kilka minut. Wyjąć soczewki kontaktowe, jeżeli są i
można je łatwo usunąć. Nadal płukać. Natychmiast skontaktować się z lekarzem.
Dostawca: Swish Polska sp. z o.o., Pańska 73, Warszawa, Polska, telefon: (22)2559620

Kalkulator zużycia produktu
Aby obliczyć koszt oraz wydajność 1 l płynu roboczego wprowadź powierzchnię do umycia oraz poziom rozcieńczenia produktu w 1 l wody.
m2
143 ml14,3%
143 ml 14,3% preparatu w 1 l wody
500 ml50%

143 ml preparatu + 857 ml wody

Koszt 1 L płynu roboczego wynosi 3,28328 zł netto.
Stężenie płynu roboczego 14,3% (143 ml preparatu na 1 L roztworu roboczego)
Koszt umycia powierzchni 200 m2 wynosi 109,44266666667 zł.
Koszt umycia 1 m2 powierzchni wynosi 0,001969968 zł.
Pokrewne produkty
Swish Polska sp. z o.o.
Biuro obsługi Klienta
Macierzysz, ul. Sławęcińska 8,
05-850 Ożarów Mazowiecki
Menu
Oferta
Centrum pobierania
Copyright © 2021 - Swish
Projekt strony internetowej stworzyła
Agencja Interaktywna Wzór
cross linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram