4007

LIBERTY

Silny stripper usuwający wszystkie powszechnie stosowane powłoki zabezpieczające w tym powłoki poliuretanowe UHS. Usuwa do 6 warstw polimerowych podczas jednej aplikacji.
Zapytaj o produkt
Powierzchnie
Podłogi
Sposób użycia
Mycie mopem
Mycie szorowarką
5L
20L
pH ~ 11,5 - 12,5
Opis produktu
Informacje dodatkowe
Do pobrania

Profesjonalny środek Liberty od Swish to rozwiązanie w zakresie pielęgnacji i zabezpieczania podłóg. Specyfika jego działania polega na usuwaniu powłok polimerowych i poliuretanowych. Klasyfikowany jest jako silny stripper.

Specyfika działania produktu

Silnie skoncentrowana formuła preparatu Liberty przygotowana jest w celu usuwania powłok zabezpieczających posadzki. Środek z powodzeniem poradzi sobie z powłokami polimerowymi i poliuretanowymi. Przy jednej aplikacji można usunąć nawet do 6 warstw polimerowych. Dostępny jest w formule płynnej, a po sprzątaniu na powierzchni posadzki nie pozostają żadne osady. W związku z tym nie wpływa to negatywnie na estetykę podłogi. Skład Liberty jest zgodny z rygorystycznymi wymaganiami w zakresie ochrony środowiska.

Do jakich podłóg stosować Swish Liberty?

Środek przeznaczony jest do usuwania powłok zabezpieczających z różnego rodzaju podłóg. Z powodzeniem i z zachowaniem wysokich standardów bezpieczeństwa może być stosowany do posadzek wykonanych z PCV, betonu, kamienia naturalnego, kamienia sztucznego, ceramiki, linoleum i innych.

Atuty preparatu Liberty to m.in. jego wysoka wydajność podczas stosowania, a także skuteczność. Poradzi sobie z trudnymi zadaniami i z kilkoma powłokami zabezpieczającymi jednocześnie. Przekłada się to na realne oszczędności związane ze zredukowaniem czasu renowacji posadzki. Liberty dobrze zastąpi inne preparaty dostępne na rynku.

Poznaj specyfikację produktu Liberty i wybierz profesjonalne wsparcie w zakresie pielęgnacji podłóg oraz skutecznego usuwania z nich zabezpieczających powłok polimerowych. Tak przygotowana posadzka gotowa jest do kolejnej aplikacji polimerów.

PZH NR HŻ 03008/00
Okres przydatności: 36 miesięcy od daty produkcji

Zawarte w preparacie związki powierzchniowo-czynne są biodegradowalne i zgodne z
Rozporządzeniem (WE) nr 648/2004 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 31 marca
2004r. w sprawie detergentów.

Zawiera: 2-butoksyetanol, 2-aminoetanol, wersenian czterosodowy

Powoduje poważne oparzenia skóry oraz uszkodzenia oczu. Działa szkodliwie w następstwie wdychania. Może powodować podrażnienie dróg oddechowych. Nie wdychać pyłu/dymu/ gazu/mgły/par/rozpylonej cieczy. Stosować rękawice ochronne/odzież ochronną/ochronę oczu/ochronę twarzy.

W PRZYPADKU POŁKNIĘCIA: wypłukać usta. NIE wywoływać wymiotów.

W PRZYPADKU KONTAKTU ZE SKÓRĄ (lub z włosami): Natychmiast zdjąć całą zanieczyszczoną odzież. Spłukać skórę pod strumieniem wody lub prysznicem.

W PRZYPADKU DOSTANIA SIĘ DO OCZU: Ostrożnie płukać wodą przez kilka minut. Wyjąć soczewki kontaktowe, jeżeli są i można je łatwo usunąć. Nadal płukać. Natychmiast skontaktować się z lekarzem.

 

Kalkulator zużycia produktu
Aby obliczyć koszt oraz wydajność 1 l płynu roboczego wprowadź powierzchnię do umycia oraz poziom rozcieńczenia produktu w 1 l wody.
m2
140 ml 14%
140 ml 14% preparatu w 1 l wody
500 ml 50%

140 ml preparatu + 860 ml wody

Ilość płynu roboczego uzyskana z 1 L koncentratu wynosi 140000 L.
Do umycia 200 m2 powierzchni potrzeba 33.333333333333 L płynu roboczego.
Do umycia 200 m2 powierzchni potrzeba 4.6666666666667 L koncentratu.
Koszt 1 L płynu roboczego wynosi 3.2144 zł netto.
Stężenie płynu roboczego 14% (140 ml preparatu na 1 L roztworu roboczego)
Koszt umycia powierzchni 200 m2 wynosi 107.14666666667 zł.
Koszt umycia 1 m2 powierzchni wynosi 0.00192864 zł.
Pokrewne produkty
Swish Polska sp. z o.o.
Biuro obsługi Klienta
Macierzysz, ul. Sławęcińska 8,
05-850 Ożarów Mazowiecki
Menu
Oferta
Centrum pobierania
Copyright © 2021 - Swish
Projekt strony internetowej stworzyła
Agencja UX Wzór
cross linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram