JET

Skoncentrowany, uniwersalny preparat przeznaczony do usuwania wszelkiego rodzaju trudnych zabrudzeń o charakterze tłuszczowym.
Zapytaj o produkt
Powierzchnie
Podłoga
Posadzki
Sposób użycia
Mycie natryskowe
Mycie maszynowe
Mycie mopem
Mycie szorowarką
1L
5L
20L
pH ~ 12,0 - 13,0
Opis produktu
Informacje dodatkowe
Do pobrania

Jako producent profesjonalnych środków czystości wiemy, jak uciążliwe do usunięcia są zabrudzenia spowodowane olejami lub tłuszczami, zarówno pochodzenia zwierzęcego, jak i roślinnego. Wielowarstwowy brud i osad kuchenny są bardzo trudne do wyczyszczenia. Podobne problemy powodują plamy powstałe od smarów i sadzy. Dlatego też w naszej ofercie nie mogło zabraknąć produktu, który ułatwi walkę z takimi zabrudzeniami.

Wybierz Swish JET i zapomnij o tłustych zabrudzeniach

JET to skoncentrowany preparat przeznaczony do czyszczenia podłóg i posadzek z zabrudzeń o charakterze tłuszczowo-olejowym. Można go stosować w ramach:

  • mycia ręcznego
  • mycia maszynowego
  • mycia przy użyciu maszyn wysokociśnieniowych

Idealny środek czystości do kuchni czy restauracji

JET jest środkiem czystości, który świetnie spisze się w ramach usuwania uporczywych i zaschniętych zabrudzeń w kuchniach i na zapleczach. Zawarte w jego składzie związki alkaliczne oraz powierzchniowo-czynne (które, co warto dodać, są biodegradowalne, czyli bardziej przyjazne dla środowiska) pozwalają z łatwością usuwać plamy spowodowane tłuszczami i olejami oraz skutecznie wyczyścić wszelkie inne zanieczyszczenia. Produkt ten świetnie poradzi sobie zarówno z myciem posadzek betonowych z kamienia naturalnego lub sztucznego, jak i tych gresowych, terrazzo czy też z PCV. Poza kuchnią preparat JET sprawdzi się także do utrzymania czystości podłóg w warsztatach oraz halach produkcyjnych. Może być też wykorzystany do wyprania odzieży, na przykład roboczych ubrań ochronnych, ubrudzonych smarem lub olejem podczas pracy.

Dozowanie:

Zabrudzenia lekkie: 7 ml preparatu do 1L wody

Zabrudzenia średnie: 10 ml preparatu do 1L wody

Zabrudzenia silne: 10 – 20 ml preparatu do 1L wody

W przypadku prania odzieży roboczej zaleca się dozowanie od 1 ml do 10 ml preparatu do 1 litra wody

PZH NR HŻ / 03008 / 00

Okres przydatności: 36 miesięcy od daty produkcji;

PRZED ZASTOSOWANIEM PRZECZYTAJ KARTĘ INFORMACYJNĄ PRODUKTU, BHP!;

Oznaczenia dodatkowe: Piktogramy charakteryzujące sposób użycia.

Zawarte w preparacie związki powierzchniowo-czynne są biodegradowalne i zgodne z Rozporządzeniem (WE) nr 648/2004 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 31 marca 2004r. w sprawie detergentów.

OSTRZEŻENIA

Niebezpieczeństwo

Powoduje poważne oparzenia skóry oraz uszkodzenia oczu.

Chronić przed dziećmi. Nie wdychać mgły/par/rozpylonej cieczy. Stosować rękawice ochronne/odzież ochronną/ochronę oczu/ochronę twarzy. W PRZYPADKU POŁKNIĘCIA: wypłukać usta. NIE wywoływać wymiotów. W PRZYPADKU KONTAKTU ZE SKÓRĄ (lub z włosami): Natychmiast zdjąć całą zanieczyszczoną odzież. Spłukać skórę pod strumieniem wody/prysznicem. W PRZYPADKU DOSTANIA SIĘ DO DRÓG ODDECHOWYCH: wyprowadzić lub wynieść poszkodowanego na świeże powietrze i zapewnić mu warunki do swobodnego oddychania. W PRZYPADKU DOSTANIA SIĘ DO OCZU: Ostrożnie płukać wodą przez kilka minut. Wyjąć soczewki kontaktowe, jeżeli są i można je łatwo usunąć. Nadal płukać. Natychmiast skontaktować się z OŚRODKIEM ZATRUĆ/lekarzem. Zawartość/pojemnik usuwać zgodnie z krajowymi przepisami.

Zawiera metakrzemian disodu.

Zawiera mniej niż 5% niejonowych środków powierzchniowo czynnych.

Kalkulator zużycia produktu
Aby obliczyć koszt oraz wydajność 1 l płynu roboczego wprowadź powierzchnię do umycia oraz poziom rozcieńczenia produktu w 1 l wody.
m2
7 ml 0.7%
7 ml 0.7% preparatu w 1 l wody
17 ml 1.7%

7 ml preparatu + 993 ml wody

Ilość płynu roboczego uzyskana z 1 L koncentratu wynosi 7000 L.
Do umycia 200 m2 powierzchni potrzeba 8 L płynu roboczego.
Do umycia 200 m2 powierzchni potrzeba 0.056 L koncentratu.
Koszt 1 L płynu roboczego wynosi 0.10101 zł netto.
Stężenie płynu roboczego 0.7% (7 ml preparatu na 1 L roztworu roboczego)
Koszt umycia powierzchni 200 m2 wynosi 0.80808 zł.
Koszt umycia 1 m2 powierzchni wynosi 0.000252525 zł.
Pokrewne produkty
Swish Polska sp. z o.o.
Biuro obsługi Klienta
Macierzysz, ul. Sławęcińska 8,
05-850 Ożarów Mazowiecki
Menu
Oferta
Centrum pobierania
Copyright © 2021 - Swish
Projekt strony internetowej stworzyła
Agencja UX Wzór
cross linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram