HARDWATER RINSE

Preparat do płukania i nabłyszczania naczyń w profesjonalnych zmywarkach gastronomicznych. Nadaje idealny połysk bez zacieków i smug.
Zapytaj o produkt
Powierzchnie
Naczynia
Sposób użycia
Zmywarka
10 L
pH ~ 1,0 - 1,5
Opis produktu
Informacje dodatkowe
Do pobrania

Skoncentrowany preparat do płukania i nabłyszczania naczyń w profesjonalnych zmywarkach gastronomicznych. Zapobiega tworzeniu się osadów wapiennych. Nie pozostawia zacieków ani smug, nadając idealny połysk. Odpowiedni do wszystkich stopni twardości wody, bezpieczny dla środowiska naturalnego. Można stosować we wszystkich rodzajach zmywarek do naczyń, wyposażonych we wszystkie rodzaje urządzeń dozujących. Używać do płukania naczyń, sztućców i szkła. Doskonale sprawdza się w twardej wodzie. Dla optymalnego efektu stosować razem z preparatem Hardwater Detergent.

Dozowanie:

Zaaplikować produkt poprzez automatycznie wstrzyknięcie rozcieńczony odpowiednio preparat do zbiornika, w którym jest wykonywany zabieg płukania naczyń. Typowe rozcieńczenia   10 - 30 ml koncentratu do 10L wody  w zależności od parametrów wody i technologii mycia. Typowe parametry twardości wody od 100 do 300 ppm.

Okres przydatności: 36 miesięcy od daty produkcji;

PRZED ZASTOSOWANIEM PRZECZYTAJ KARTĘ INFORMACYJNĄ PRODUKTU, BHP!;

Oznaczenia dodatkowe: Piktogramy charakteryzujące sposób użycia.

OSTRZEŻENIA

Powoduje poważne oparzenia skóry oraz uszkodzenia oczu.

Nie wdychać pyłu/dymu/ gazu/mgły/par/rozpylonej cieczy. Stosować rękawice ochronne/odzież ochronną/ochronę oczu/ochronę twarzy.

W PRZYPADKU POŁKNIĘCIA: wypłukać usta. NIE wywoływać wymiotów.

W PRZYPADKU KONTAKTU ZE SKÓRĄ (lub z włosami): Natychmiast zdjąć całą zanieczyszczoną odzież. Spłukać skórę pod strumieniem wody lub prysznicem.

W PRZYPADKU DOSTANIA SIĘ DO OCZU: Ostrożnie płukać wodą przez kilka minut. Wyjąć soczewki kontaktowe, jeżeli są i można je łatwo usunąć. Nadal płukać. Natychmiast skontaktować się z lekarzem.

Zawiera mniej niż 5% niejonowych środków powierzchniowo czynnych, 5% lub więcej, lecz mniej niż 15% fosforanów.

Pokrewne produkty
Swish Polska sp. z o.o.
Biuro obsługi Klienta
Macierzysz, ul. Sławęcińska 8,
05-850 Ożarów Mazowiecki
Menu
Oferta
Centrum pobierania
Copyright © 2021 - Swish
Projekt strony internetowej stworzyła
Agencja Interaktywna Wzór
cross linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram