HARDWATER DETERGENT

Bardzo skuteczny, skoncentrowany preparat usuwający tłuszcz, osady po herbacie, kawie, skrobii, białku, szminkę i inne typowe zabrudzenia. Zawiera składniki zmiękczające wodę.
Zapytaj o produkt
Powierzchnie
Zmywarka
Sposób użycia
Mycie ręczne
10 L
pH ~ 13,0 - 14,0
Opis produktu
Informacje dodatkowe
Do pobrania

Bardzo skuteczny, skoncentrowany preparat przeznaczony do mycia naczyń w zmywarkach  gastronomicznych, stanowiący mieszankę czynników aktywnych powierzchniowo i składników zmiękczających wodę. Bardzo skutecznie usuwa tłuszcz, osady po herbacie, kawie, skrobii, białku, szmince i innych typowych zabrudzeniach kuchennych. Może być stosowany zarówno w twardej jak i miękkiej wodzie. Pozwala skutecznie usunąć z powierzchni naczyń tłuste zabrudzenia zarówno w procesie zmywania wodą gorącą jak i zimną. Zapobiega osadzaniu się związków wapnia, magnezu i krzemu. Może być stosowany do mycia porcelany, sztućców, stali nierdzewnej, szkła i tworzyw sztucznych, odpornych na działanie związków alkalicznych. Nie należy używać do mycia naczyń i sztućców wykonanych z srebra lub aluminium.

Dozowanie:

Niska (<140 d) twardość wody: 10 - 30 ml preparatu do 10L wody

Średnia (14 – 200 d) twardość wody: 30 - 40 ml preparatu do 10L wody

Wysoka (>210 d) twardość wody: 40 - 50 ml preparatu do 10L wody

Okres przydatności: 36 miesięcy od daty produkcji;

PRZED ZASTOSOWANIEM PRZECZYTAJ KARTĘ INFORMACYJNĄ PRODUKTU, BHP!;

Oznaczenia dodatkowe: Piktogramy charakteryzujące sposób użycia.

OSTRZEŻENIA

Powoduje poważne oparzenia skóry oraz uszkodzenia oczu.

Nie wdychać pyłu/dymu/ gazu/mgły/par/rozpylonej cieczy. Stosować ochronę oczu.

W PRZYPADKU POŁKNIĘCIA: wypłukać usta. NIE wywoływać wymiotów.

W PRZYPADKU KONTAKTU ZE SKÓRĄ (lub z włosami): Natychmiast zdjąć całą zanieczyszczoną odzież. Spłukać skórę pod strumieniem wody lub prysznicem.

W PRZYPADKU DOSTANIA SIĘ DO OCZU: Ostrożnie płukać wodą przez kilka minut. Wyjąć soczewki kontaktowe, jeżeli są i można je łatwo usunąć. Nadal płukać. Natychmiast skontaktować się z lekarzem.

Zawiera: wersenian czterosodowy, wodorotlenek sodu

 

Kalkulator zużycia produktu
Aby obliczyć koszt oraz wydajność 1 l płynu roboczego wprowadź powierzchnię do umycia oraz poziom rozcieńczenia produktu w 1 l wody.
m2
1 ml0,1%
1 ml 0,1% preparatu w 1 l wody
5 ml0,5%
Koszt 1 L płynu roboczego wynosi 0,01704 zł netto.
Stężenie płynu roboczego 0,1% (1 ml preparatu na 1 L wody)
Koszt umycia powierzchni 200 m2 wynosi 0 zł.
Koszt umycia 1 m2 powierzchni wynosi 0 zł.
Pokrewne produkty
Swish Polska sp. z o.o.
Biuro obsługi Klienta
Macierzysz, ul. Sławęcińska 8,
05-850 Ożarów Mazowiecki
Menu
Oferta
Centrum pobierania
Copyright © 2021 - Swish
Projekt strony internetowej stworzony przez Studio Graficzne Wzór
cross linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram