5820

FACTO PM20

Bardzo silny preparat kwasowy, przeznaczony do zastosowań przemysłowych. Doskonale usuwa kamień, rdzę i inne osady mineralne z narzędzi kuchennych, kotłów, blatów roboczych, bojlerów itp..
Zapytaj o produkt
Powierzchnie
Podłoga
Sanitariaty
Umywalka
Sposób użycia
Mycie ręczne
Mycie mopem
5 L
20 L
pH ~ 0,5 - 1,0
Opis produktu
Informacje dodatkowe
Do pobrania

FACTO PM20 to preparat kwasowy o silnej koncentracji, który doskonale sprawdza się w przetwórstwie spożywczym. Wykorzystywany jest na szeroką skalę w: browarnictwie, przemyśle mleczarskim czy też w produkcji mięsnej i przetwórstwie owocowo-warzywnym. Ponadto może być wykorzystywany w czyszczeniu sanitariatów, basenów kąpielowych i innych miejsc wymagających sterylizacji.

Ekspert w sprzątaniu powierzchni przemysłowych

Jeżeli szukasz preparatu, dzięki któremu sprawnie poradzisz sobie z osadami mineralnymi, rdzą lub kamieniem na powierzchniach maszyn i sprzętu kuchennego, to doskonale trafiłeś. Odpowiedzią na te potrzeby jest FACTO PM20. To prawdziwy ekspert w zakresie profesjonalnego sprzątania kotłów, narzędzi kuchennych, blatów roboczych, bojlerów czy też urządzeń do mieszania półproduktów. Dzięki temu środkowi kwasowemu dużo łatwiej wyczyścić nawet trudne i uciążliwe zabrudzenia, do których dochodzi w procesie produkcyjnym.

Produkt stosuje się wszędzie tam, gdzie wymagana jest wysoka sterylizacja maszyn i narzędzi, do czego niezbędne są skuteczne środki kwasowe. Dodatkowym atutem FACTO PM20 jest to, że może być bezpiecznie wykorzystywany w układzie zamkniętym typu CIP.

Wysoka skuteczność czyszczenia trudno usuwalnych zabrudzeń

Środek z dużą skutecznością poradzi sobie z trudno usuwalnymi zabrudzeniami. Nowoczesna i wydajna formuła FACTO PM20 działa efektywnie na kamień nieorganiczny, rdzę, osady białkowe, a także inne zabrudzenia. Może być wykorzystywany również jako regularnie stosowany środek myjący. W składzie znajduje się kwas fosforowy.

Zadbaj o bezpieczne użycie

Preparat należy stosować zgodnie z instrukcją zawartą na opakowaniu oraz z kartą produktu. Środek należy chronić przed dziećmi. W trakcie sprzątania rekomenduje się stosowanie rękawic ochronnych oraz profesjonalnej odzieży zabezpieczającej, ze szczególnym uwzględnieniem skóry, oczu i twarzy. Zanieczyszczoną odzież należy zdjąć i dokładnie wyprać, a miejsce styku preparatu ze skórą spłukać wodą.

W przypadku jakichkolwiek pytań zapraszamy do kontaktu z naszym zespołem.

Dozowanie:

Przetwórstwo mięsne: 200 – 1000 ml preparatu do 1L wody w zależności od rodzaju zabrudzenia

Mleczarnie i browary: 10 ml preparatu do 1L wody ( temp. wody {300 C) , czyścić przez 15 – 25 minut, spłukać bieżącą wodą

Plamy z mleka: 10 ml preparatu do 1L wody. w przypadku silnych zabrudzeń pozostawić na 10 min.. Szorować jeśli potrzeba, spłukać obficie bieżącą wodą

Kamień i rdza: 100 ml preparatu do 1L wody (zimna woda lub {300 C), pozostawić na 5 min. Spłukać obficie bieżącą wodą

Płytki: 100 ml preparatu do 1L wody (zimna lub 300 C), pozostawić na 5 – 10 min. Szorować jeśli potrzeba. Spłukać obficie bieżącą wodą

Sanitariaty: 12,5 ml preparatu do 1L wody (zimna woda lub {300 C), szorować jeśli potrzeba. Spłukać wodą

Nr PZH HŻ/04857/01

Okres przydatności: 36 miesięcy od daty produkcji;

PRZED ZASTOSOWANIEM PRZECZYTAJ KARTĘ INFORMACYJNĄ PRODUKTU, BHP!;

Oznaczenia dodatkowe: Piktogramy charakteryzujące sposób użycia.

OSTRZEŻENIA

Niebezpieczeństwo

Powoduje poważne oparzenia skóry oraz uszkodzenia oczu.

Chronić przed dziećmi. Nie wdychać mgły/par/rozpylonej cieczy. Stosować rękawice ochronne/odzież ochronną/ochronę oczu/ochronę twarzy. W PRZYPADKU POŁKNIĘCIA: wypłukać usta. NIE wywoływać wymiotów. W PRZYPADKU KONTAKTU ZE SKÓRĄ (lub z włosami): Natychmiast zdjąć całą zanieczyszczoną odzież. Spłukać skórę pod strumieniem wody/prysznicem.

W PRZYPADKU DOSTANIA SIĘ DO DRÓG ODDECHOWYCH: wyprowadzić lub wynieść poszkodowanego na świeże powietrze i zapewnić mu warunki do swobodnego oddychania. W PRZYPADKU DOSTANIA SIĘ DO OCZU: Ostrożnie płukać wodą przez kilka minut. Wyjąć soczewki kontaktowe, jeżeli są i można je łatwo usunąć. Nadal płukać. Natychmiast skontaktować się z OŚRODKIEM ZATRUĆ/lekarzem. Zawartość/pojemnik usuwać zgodnie z krajowymi przepisami.

Zawiera kwas fosforowy(V).

Zawiera mniej niż 5% niejonowych środków powierzchniowo czynnych.

Kalkulator zużycia produktu
Aby obliczyć koszt oraz wydajność 1 l płynu roboczego wprowadź powierzchnię do umycia oraz poziom rozcieńczenia produktu w 1 l wody.
m2
10 ml 1%
10 ml 1% preparatu w 1 l wody
500 ml 50%

10 ml preparatu + 990 ml wody

Ilość płynu roboczego uzyskana z 1 L koncentratu wynosi 10000 L.
Do umycia 200 m2 powierzchni potrzeba 8 L płynu roboczego.
Do umycia 200 m2 powierzchni potrzeba 0.08 L koncentratu.
Koszt 1 L płynu roboczego wynosi 0.2684 zł netto.
Stężenie płynu roboczego 1% (10 ml preparatu na 1 L roztworu roboczego)
Koszt umycia powierzchni 200 m2 wynosi 2.1472 zł.
Koszt umycia 1 m2 powierzchni wynosi 0.000671 zł.
Pokrewne produkty
Swish Polska sp. z o.o.
Biuro obsługi Klienta
Macierzysz, ul. Sławęcińska 8,
05-850 Ożarów Mazowiecki
Menu
Oferta
Centrum pobierania
Copyright © 2021 - Swish
Projekt strony internetowej stworzyła
Agencja UX Wzór
cross linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram