FACTO HD40

Skoncentrowany, silny preparat na bazie ekstraktów z owoców cytrusowych. Doskonale czyści i odtłuszcza nawet najbardziej zabrudzone powierzchnie.
Zapytaj o produkt
Powierzchnie
Podłoga
Drzwi
Sposób użycia
Mycie maszynowe
Mycie szorowarką
Mycie natryskowe
5 L
20 L
pH ~ 12,0 - 13,0
Opis produktu
Informacje dodatkowe
Do pobrania

Czyszczenie powierzchni przemysłowych może sprawić wiele kłopotu, zwłaszcza jeśli ma się do czynienia z zabrudzeniami tłuszczowymi, olejami, smarami czy smołą. W takiej sytuacji pomocne będą profesjonalne środki czystości Swish, w tym Facto HD40.

Prawidłowa higiena hal produkcyjnych, warsztatów i magazynów

Czyszczenie gruntowne hal produkcyjnych, magazynów czy warsztatów przemysłowych jest jednym z najważniejszych obowiązków właściciela takiego lokalu. Twarde, wodoodporne powierzchni takie jak beton, posadzki przemysłowe i powierzchnie malowane proszkowo wymagają użycia chemii profesjonalnej. W naszej ofercie znajdziesz preparat Swish Facto HD40 na bazie owoców cytrusowych. Wykazuje skuteczne działanie odtłuszczające. Może być wykorzystany do mycia maszynowego, natryskowego i przy użyciu szorowarki.

Doceń profesjonalizm i różnorodność marki Swish

Preparaty przemysłowe znajdujące się w naszej ofercie odznaczają się nie tylko wysokiej jakości składnikami, ale także wysoką wydajnością. Co więcej chemia profesjonalna Swish gwarantuje substancje nisko pieniące i pozostawiające odświeżający, cytrusowy zapach. W naszej ofercie odnaleźć można zarówno produkty przeznaczone do hal przemysłowych, jaki i środki czystości do restauracji i innych obiektów związanych z przemysłem spożywczym. Oferujemy produkty wpisujące się w kryteria OECD. Wypróbuj nasze profesjonalne środki czystości i sprawdź ich skuteczność w swoim zakładzie!

Dozowanie:

Zabrudzenia lekkie: 7 – 15 ml preparatu do 1L wody

Zabrudzenia średnie: 15 – 20 ml preparatu do 1L wody

Zabrudzenia silne: 20 – 90 ml preparatu do 1L wody

Rozcieńczać z zimną lub z ciepłą wodą (max 500C)

PZH NR HŻ/11794/00

Okres przydatności: 36 miesięcy od daty produkcji

PRZED ZASTOSOWANIEM PRZECZYTAJ KARTĘ INFORMACYJNĄ PRODUKTU, BHP!

Oznaczenia dodatkowe: Piktogramy charakteryzujące sposób użycia.

Zawarte w preparacie związki powierzchniowo-czynne są biodegradowalne i zgodne z Rozporządzeniem (WE) nr 648/2004 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 31 marca 2004r. w sprawie detergentów.

OSTRZEŻENIA

UFI: V0R6-T5G6-R00W-DHSM

Powoduje poważne oparzenia skóry oraz uszkodzenia oczu. Może powodować reakcję alergiczną skóry.

Działa szkodliwie na organizmy wodne, powodując długotrwałe skutki.

Nie wdychać pyłu/dymu/ gazu/mgły/par/rozpylonej cieczy. Stosować ochronę oczu.

W PRZYPADKU POŁKNIĘCIA: wypłukać usta. NIE wywoływać wymiotów.

W PRZYPADKU KONTAKTU ZE SKÓRĄ (lub z włosami): Natychmiast zdjąć całą zanieczyszczoną odzież. Spłukać skórę pod strumieniem wody lub prysznicem.

W PRZYPADKU DOSTANIA SIĘ DO OCZU: Ostrożnie płukać wodą przez kilka minut. Wyjąć soczewki kontaktowe, jeżeli są i można je łatwo usunąć. Nadal płukać. Natychmiast skontaktować się z lekarzem.

Zawiera 5% lub więcej, lecz mniej niż 15% niejonowych środków powierzchniowo czynnych oraz mniej niż 5% kationowych środków powierzchniowo czynnych.

Zawiera wersenian czterosodowy, alkohole C7-C11, etoksylowane, (R)-p-menta-1,8-dien

Kalkulator zużycia produktu
Aby obliczyć koszt oraz wydajność 1 l płynu roboczego wprowadź powierzchnię do umycia oraz poziom rozcieńczenia produktu w 1 l wody.
m2
7 ml 0.7%
7 ml 0.7% preparatu w 1 l wody
90 ml 9%

7 ml preparatu + 993 ml wody

Ilość płynu roboczego uzyskana z 1 L koncentratu wynosi 7000 L.
Do umycia 200 m2 powierzchni potrzeba 8 L płynu roboczego.
Do umycia 200 m2 powierzchni potrzeba 0.056 L koncentratu.
Koszt 1 L płynu roboczego wynosi 0.12026 zł netto.
Stężenie płynu roboczego 0.7% (7 ml preparatu na 1 L roztworu roboczego)
Koszt umycia powierzchni 200 m2 wynosi 0.96208 zł.
Koszt umycia 1 m2 powierzchni wynosi 0.00030065 zł.
Pokrewne produkty
Swish Polska sp. z o.o.
Biuro obsługi Klienta
Macierzysz, ul. Sławęcińska 8,
05-850 Ożarów Mazowiecki
Menu
Oferta
Centrum pobierania
Copyright © 2021 - Swish
Projekt strony internetowej stworzyła
Agencja UX Wzór
cross linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram