FACTO HD40

Skoncentrowany, silny preparat na bazie ekstraktów z owoców cytrusowych. Doskonale czyści i odtłuszcza nawet najbardziej zabrudzone powierzchnie.
Zapytaj o produkt
Powierzchnie
Podłoga
Drzwi
Sposób użycia
Mycie maszynowe
Mycie szorowarką
Mycie natryskowe
5 L
20 L
pH ~ 12,0 - 13,0
Opis produktu
Informacje dodatkowe
Do pobrania

Profesjonalny, wysokoskoncentrowany preparat przemysłowy, na bazie ekstraktów z owoców cytrusowych, które wspomagają rozpuszczanie oleju, smaru oraz nagromadzonego brudu. Doskonale czyści i odtłuszcza nawet najbardziej zabrudzone powierzchnie szybko i skutecznie usuwając zabrudzenia tłuszczowe, olejowe, osady z smaru, smoły i inne typowe zabrudzenia przemysłowe. Środek przeznaczony do czyszczenia wszelkich twardych, wodoodpornych powierzchni takich jak beton, posadzki przemysłowe, powierzchnie malowane proszkowo, ściany itd. Może być również stosowany do mycia maszyn i narzędzi. Idealny do hal produkcyjnych, warsztatów, magazynów itd. Może być również stosowany w przemyśle spożywczym. Produkt nisko pieniący, pozostawiający przyjemny zapach. Ulega łatwej biodegradacji z uwagi na kryteria OECD.

Dozowanie:

Zabrudzenia lekkie: 7 - 15 ml preparatu do 1L wody

Zabrudzenia średnie: 15 - 20 ml preparatu do 1L wody

Zabrudzenia silne: 20 - 90 ml preparatu do 1L wody

Rozcieńczać z zimną lub z ciepłą wodą (max 500C)

PZH NR HŻ/11794/00

Okres przydatności: 36 miesięcy od daty produkcji

PRZED ZASTOSOWANIEM PRZECZYTAJ KARTĘ INFORMACYJNĄ PRODUKTU, BHP!

Oznaczenia dodatkowe: Piktogramy charakteryzujące sposób użycia.

Zawarte w preparacie związki powierzchniowo-czynne są biodegradowalne i zgodne z Rozporządzeniem (WE) nr 648/2004 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 31 marca 2004r. w sprawie detergentów.

OSTRZEŻENIA

UFI: V0R6-T5G6-R00W-DHSM

Powoduje poważne oparzenia skóry oraz uszkodzenia oczu. Może powodować reakcję alergiczną skóry.

Działa szkodliwie na organizmy wodne, powodując długotrwałe skutki.

Nie wdychać pyłu/dymu/ gazu/mgły/par/rozpylonej cieczy. Stosować ochronę oczu.

W PRZYPADKU POŁKNIĘCIA: wypłukać usta. NIE wywoływać wymiotów.

W PRZYPADKU KONTAKTU ZE SKÓRĄ (lub z włosami): Natychmiast zdjąć całą zanieczyszczoną odzież. Spłukać skórę pod strumieniem wody lub prysznicem.

W PRZYPADKU DOSTANIA SIĘ DO OCZU: Ostrożnie płukać wodą przez kilka minut. Wyjąć soczewki kontaktowe, jeżeli są i można je łatwo usunąć. Nadal płukać. Natychmiast skontaktować się z lekarzem.

Zawiera 5% lub więcej, lecz mniej niż 15% niejonowych środków powierzchniowo czynnych oraz mniej niż 5% kationowych środków powierzchniowo czynnych.

Zawiera wersenian czterosodowy, alkohole C7-C11, etoksylowane, (R)-p-menta-1,8-dien

Pokrewne produkty
Swish Polska sp. z o.o.
Biuro obsługi Klienta
Macierzysz, ul. Sławęcińska 8,
05-850 Ożarów Mazowiecki
Menu
Oferta
Centrum pobierania
Copyright © 2021 - Swish
Projekt strony internetowej stworzony przez Studio Graficzne Wzór
cross linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram