4001

EXTREME

Doskonale penetruje najtwardsze powłoki poliuretanowe UHS i usuwa je już podczas pierwszej aplikacji. Produkt bezbarwny, bezzapachowy, przeznaczony do różnego rodzaju podłóg np.: PCV, linoleum, tarkiet, kamiennych, betonowych, ceramicznych i innych.
Zapytaj o produkt
Powierzchnie
Podłoga
Sposób użycia
Mycie mopem
Mycie szorowarką
3,78 L
18,9 L
pH ~ > 13,0
Opis produktu
Informacje dodatkowe
Do pobrania

Swish Extreme Stripper doskonale penetruje i emulguje najtwardsze powłoki poliuretanowe UHS, dzięki czemu pozwala na całkowite ich usunięcie z posadzki w czasie jednokrotnej aplikacji. Produkt bezbarwny, bezzapachowy przeznaczony do różnego rodzaju podłóg np.: PCV, linoleum, tarkiet, kamiennych, betonowych, ceramicznych i innych. Wysoka skuteczność preparatu została uzyskana mimo równoczesnego zachowania standardów bezpieczeństwa dla środowiska naturalnego.

Dozowanie:

Powłoki grube: 250 ml preparatu do 1L zimnej wody

Powłoki średniej grubości: 125 ml preparatu do 1L zimnej wody

Powłoki małej grubości: 77 ml preparatu do 1L zimnej wody

Nie stosować wody gorącej!!! 

Okres przydatności: 36 miesięcy od daty produkcji
PRZED ZASTOSOWANIEM PRZECZYTAJ KARTĘ INFORMACYJNĄ PRODUKTU, BHP!
Oznaczenia dodatkowe: Piktogramy charakteryzujące sposób użycia.
OSTRZEŻENIA
Niebezpieczeństwo
Zawiera: 2-aminoetanol, wersenian czterosodowy, wodorotlenek sodu, 2-fenoksyetanol, alkohole, C12-C16,
etoksylowane
Działa szkodliwie po połknięciu. Powoduje poważne oparzenia skóry oraz uszkodzenia oczu. Może powodować
podrażnienie dróg oddechowych.
Nie wdychać pyłu/dymu/ gazu/mgły/par/rozpylonej cieczy. Stosować ochronę oczu.
W PRZYPADKU POŁKNIĘCIA: wypłukać usta. NIE wywoływać wymiotów.
W PRZYPADKU KONTAKTU ZE SKÓRĄ (lub z włosami): Natychmiast zdjąć całą zanieczyszczoną odzież.
Spłukać skórę pod strumieniem wody lub prysznicem.
W PRZYPADKU DOSTANIA SIĘ DO OCZU: Ostrożnie płukać wodą przez kilka minut. Wyjąć soczewki
kontaktowe, jeżeli są i można je łatwo usunąć. Nadal płukać. Natychmiast skontaktować się z lekarzem

Kalkulator zużycia produktu
Aby obliczyć koszt oraz wydajność 1 l płynu roboczego wprowadź powierzchnię do umycia oraz poziom rozcieńczenia produktu w 1 l wody.
m2
77 ml 7,7%
77 ml 7,7% preparatu w 1 l wody
250 ml 25%

77 ml preparatu + 923 ml wody

Ilość płynu roboczego uzyskana z 1 L koncentratu wynosi 77000 L.
Do umycia 200 m2 powierzchni potrzeba 33,333333333333 L płynu roboczego.
Do umycia 200 m2 powierzchni potrzeba 2,5666666666667 L koncentratu.
Koszt 1 L płynu roboczego wynosi 2,89058 zł netto.
Stężenie płynu roboczego 7,7% (77 ml preparatu na 1 L roztworu roboczego)
Koszt umycia powierzchni 200 m2 wynosi 96,352666666667 zł.
Koszt umycia 1 m2 powierzchni wynosi 0,001734348 zł.
Pokrewne produkty
Swish Polska sp. z o.o.
Biuro obsługi Klienta
Macierzysz, ul. Sławęcińska 8,
05-850 Ożarów Mazowiecki
Menu
Oferta
Centrum pobierania
Copyright © 2021 - Swish
Projekt strony internetowej stworzyła
Agencja UX Wzór
cross linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram