DUKE

Preparat ogólnego zastosowania, usuwający trudne zabrudzenia takie jak syntetyczne warstwy zabezpieczające do posadzek, wosk czy inne osady chemiczne.
Zapytaj o produkt
Powierzchnie
Podłoga
Posadzki
Sposób użycia
Mycie maszynowe
Mycie szorowarką
Mycie mopem
1L
5L
pH ~ 12,0 - 13,0
Opis produktu
Informacje dodatkowe
Do pobrania

Duke jest preparatem czyszczącym ogólnego zastosowania, usuwającym trudne zabrudzenia takie jak syntetyczne warstwy zabezpieczające do posadzek, wosk, sadza węglowa czy inne osady chemiczne. Może być stosowany zarówno do czyszczenia ręcznego jak i maszynowego wszelkiego rodzaju twardych powierzchni odpornych na działanie wody i związków alkalicznych, na przykład posadzek cementowych czy PCV.

Dozowanie:

Zabrudzenia lekkie: 10 - 15 ml preparatu do 1 L wody

Zabrudzenia średnie: 15 - 20 ml preparatu do 1 L wody

Zabrudzenia silne: 20 - 25 ml preparatu do 1 L wody

Okres przydatności: 36 miesięcy od daty produkcji;

PRZED ZASTOSOWANIEM PRZECZYTAJ KARTĘ INFORMACYJNĄ PRODUKTU, BHP!;

Oznaczenia dodatkowe: Piktogramy charakteryzujące sposób użycia.

Zawarte w preparacie związki powierzchniowo-czynne są biodegradowalne i zgodne z Rozporządzeniem (WE) nr 648/2004 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 31 marca 2004r. w sprawie detergentów.

OSTRZEŻENIA

Powoduje poważne oparzenia skóry oraz uszkodzenia oczu.

Nie wdychać pyłu/dymu/ gazu/mgły/par/rozpylonej cieczy. Stosować ochronę oczu.

W PRZYPADKU POŁKNIĘCIA: wypłukać usta. NIE wywoływać wymiotów.

W PRZYPADKU KONTAKTU ZE SKÓRĄ (lub z włosami): Natychmiast zdjąć całą zanieczyszczoną odzież. Spłukać skórę pod strumieniem wody lub prysznicem.

W PRZYPADKU DOSTANIA SIĘ DO OCZU: Ostrożnie płukać wodą przez kilka minut. Wyjąć soczewki kontaktowe, jeżeli są i można je łatwo usunąć. Nadal płukać. Natychmiast skontaktować się z lekarzem.

Zawiera metakrzemian sodu 5-wodny.

Kalkulator zużycia produktu
Aby obliczyć koszt oraz wydajność 1 l płynu roboczego wprowadź powierzchnię do umycia oraz poziom rozcieńczenia produktu w 1 l wody.
m2
10 ml1%
10 ml 1% preparatu w 1 l wody
25 ml2,5%

10 ml preparatu + 990 ml wody

Koszt 1 L płynu roboczego wynosi 0,1252 zł netto.
Stężenie płynu roboczego 1% (10 ml preparatu na 1 L roztworu roboczego)
Koszt umycia powierzchni 200 m2 wynosi 1,0016 zł.
Koszt umycia 1 m2 powierzchni wynosi 0,000313 zł.
Pokrewne produkty
Swish Polska sp. z o.o.
Biuro obsługi Klienta
Macierzysz, ul. Sławęcińska 8,
05-850 Ożarów Mazowiecki
Menu
Oferta
Centrum pobierania
Copyright © 2021 - Swish
Projekt strony internetowej stworzyła
Agencja Interaktywna Wzór
cross linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram