CITRO GLEAM

Bardzo silny i wydajny środek na bazie owoców cytrusowych do usuwania zabrudzeń tłuszczowych, ropopochodnych w tym oleju, plam z produktów żywnościowych, sadzy i innych uporczywych zabrudzeń.
Zapytaj o produkt
Powierzchnie
Meble biurowe
Sposób użycia
Spryskiwacz
Mycie ręczne
946 ml
pH ~ 12,5 - 13,0
Opis produktu
Informacje dodatkowe
Do pobrania

Chemia profesjonalna marki Swish to niezwykle wydajne i skuteczne środki służące do usuwania różnego rodzaju zabrudzeń. Swish Citro Gleam przeznaczony jest do czyszczenia uporczywych plam o różnym pochodzeniu.

Profesjonalne środki czystości marki Swish

Swish Citro Gleam to produkt do usuwania zabrudzeń ropopochodnych (w tym oleju), tłuszczowych, sadzy oraz plam powstających poprzez kontakt z żywnością. Produkty marki Swish świetnie sprawdzają się jako środki czystości do kuchni.

Preparat jest niezwykle wydajny – można samodzielnie przygotować roztwór o natężeniu dostosowany do specyfiki obiektu, w którym będzie wykorzystywany.

Świeży zapach i wysoka skuteczność

Swish Citro Gleam pozwala na usuwanie zabrudzeń z każdej powierzchni zmywalnej. Sprawdzi się jako środek czystości do restauracji, ponieważ skutecznie usuwa tłuszcz, sadzę, olej oraz zabrudzenia powstałe w wyniku obróbki żywności. Swish Citro Gleam nadaje się do czyszczenia m.in. blatów, rozmaitych maszyn i urządzeń kuchennych, ale nie tylko. Może zostać wykorzystany do mycia sprzętu ogrodniczego czy filtrów wydechowych. Jest to więc produkt o uniwersalnym przeznaczeniu. Środek pozostawia na czyszczonych powierzchniach świeży, cytrusowy zapach.

Dozowanie:

Zabrudzenia lekkie: 100 ml preparatu do 1L wody

Zabrudzenia silne: 200 ml preparatu do 1L wody

Zabrudzenia ekstremalne: stosować koncentrat

 

PZH NR HŻ /03008/00

Okres przydatności: 36 miesięcy od daty produkcji;

PRZED ZASTOSOWANIEM PRZECZYTAJ KARTĘ INFORMACYJNĄ PRODUKTU, BHP!;

Oznaczenia dodatkowe: Piktogramy charakteryzujące sposób użycia.

Zawarte w preparacie związki powierzchniowo-czynne są biodegradowalne i zgodne z Rozporządzeniem (WE) nr 648/2004 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 31 marca 2004r. w sprawie detergentów.

OSTRZEŻENIA

Powoduje poważne oparzenia skóry oraz uszkodzenia oczu.

Nie wdychać pyłu/dymu/ gazu/mgły/par/rozpylonej cieczy. Stosować ochronę oczu.

W PRZYPADKU POŁKNIĘCIA: wypłukać usta. NIE wywoływać wymiotów.

W PRZYPADKU KONTAKTU ZE SKÓRĄ (lub z włosami): Natychmiast zdjąć całą zanieczyszczoną odzież. Spłukać skórę pod strumieniem wody lub prysznicem.

W PRZYPADKU DOSTANIA SIĘ DO OCZU: Ostrożnie płukać wodą przez kilka minut. Wyjąć soczewki kontaktowe, jeżeli są i można je łatwo usunąć. Nadal płukać. Natychmiast skontaktować się z lekarzem.

Zawiera: metakrzemian disodu, wersenian czterosodowy.

Zawiera d-limonene. Może powodować wystąpienie reakcji alergicznej.

Kalkulator zużycia produktu
Aby obliczyć koszt oraz wydajność 1 l płynu roboczego wprowadź powierzchnię do umycia oraz poziom rozcieńczenia produktu w 1 l wody.
m2
50 ml 5%
50 ml 5% preparatu w 1 l wody
200 ml 20%

50 ml preparatu + 950 ml wody

Ilość płynu roboczego uzyskana z 1 L koncentratu wynosi 50000 L.
Do umycia 200 m2 powierzchni potrzeba 2 L płynu roboczego.
Do umycia 200 m2 powierzchni potrzeba 0.1 L koncentratu.
Koszt 1 L płynu roboczego wynosi 1.9935 zł netto.
Stężenie płynu roboczego 5% (50 ml preparatu na 1 L roztworu roboczego)
Koszt umycia powierzchni 200 m2 wynosi 3.987 zł.
Koszt umycia 1 m2 powierzchni wynosi 0.019935 zł.
Pokrewne produkty
Swish Polska sp. z o.o.
Biuro obsługi Klienta
Macierzysz, ul. Sławęcińska 8,
05-850 Ożarów Mazowiecki
Menu
Oferta
Centrum pobierania
Copyright © 2021 - Swish
Projekt strony internetowej stworzyła
Agencja UX Wzór
cross linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram