AROMX 81

Skoncentrowany, bardzo skuteczny preparat usuwający nawet najtrudniejsze plamy z tapicerek, wykładzin, dywanów i innych.
Zapytaj o produkt
Powierzchnie
Dywan
Sposób użycia
Spryskiwacz
Mycie ręczne
946 ml
3,78 L
pH ~ 10,5 - 11,5
Opis produktu
Informacje dodatkowe
Do pobrania

Skoncentrowany, bardzo skuteczny preparat usuwający nawet najtrudniejsze plamy z tapicerek, wykładzin, dywanów i innych. Preparat oprócz detergentów zawiera składniki zmiękczające wodę, rozpuszczalniki, składniki usuwające przykre zapachy oraz rozjaśniacze optyczne powodujące przywracanie naturalnych kolorów tkaniny. Usuwa nawet bardzo uporczywe zabrudzenia takie jak klej, tusz, wosk czy plamy z wina i kawy, itp. Przywraca tkaninom naturalne, żywe kolory.  Zalecany do stosowania jako przygotowanie powierzchni do mycia pianowego lub ekstrakcyjnego (pre-spray).

Dozowanie: 

Zabrudzenia lekkie: 200 ml preparatu do 1L wody

Zabrudzenia średnie: 500 ml preparatu do 1L wody

Zabrudzenia silne: 1000 ml preparatu do 1L wody

Okres przydatności: 36 miesięcy od daty produkcji;

PRZED ZASTOSOWANIEM PRZECZYTAJ KARTĘ INFORMACYJNĄ PRODUKTU, BHP!;

Oznaczenia dodatkowe: Piktogramy charakteryzujące sposób użycia.

OSTRZEŻENIA

Zawiera: wersenian czterosodowy

Powoduje poważne oparzenia skóry oraz uszkodzenia oczu.

Nie wdychać pyłu/dymu/ gazu/mgły/par/rozpylonej cieczy. Stosować ochronę oczu.

W PRZYPADKU POŁKNIĘCIA: wypłukać usta. NIE wywoływać wymiotów.

W PRZYPADKU KONTAKTU ZE SKÓRĄ (lub z włosami): Natychmiast zdjąć całą zanieczyszczoną odzież. Spłukać skórę pod strumieniem wody lub prysznicem.

W PRZYPADKU DOSTANIA SIĘ DO OCZU: Ostrożnie płukać wodą przez kilka minut. Wyjąć soczewki kontaktowe, jeżeli są i można je łatwo usunąć. Nadal płukać. Natychmiast skontaktować się z lekarzem.

Kalkulator zużycia produktu
Aby obliczyć koszt oraz wydajność 1 l płynu roboczego wprowadź powierzchnię do umycia oraz poziom rozcieńczenia produktu w 1 l wody.
m2
200 ml20%
200 ml 20% preparatu w 1 l wody
500 ml50%

200 ml preparatu + 800 ml wody

Koszt 1 L płynu roboczego wynosi 4,57 zł netto.
Stężenie płynu roboczego 20% (200 ml preparatu na 1 L roztworu roboczego)
Koszt umycia powierzchni 200 m2 wynosi 30,466666666667 zł.
Koszt umycia 1 m2 powierzchni wynosi 0,01371 zł.
Pokrewne produkty
Swish Polska sp. z o.o.
Biuro obsługi Klienta
Macierzysz, ul. Sławęcińska 8,
05-850 Ożarów Mazowiecki
Menu
Oferta
Centrum pobierania
Copyright © 2021 - Swish
Projekt strony internetowej stworzyła
Agencja Interaktywna Wzór
cross linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram