AROMX 80

Profesjonalny preparat do czyszczenia dywanów, wykładzin i tapicerki metodą ekstrakcyjną wzbogacony o działanie likwidujące przykre zapachy. Nadaje się do wszystkich typów urządzeń czyszczących metodą ekstrakcyjną lub parową.
Zapytaj o produkt
Powierzchnie
Dywan
Sposób użycia
Mycie szorowarką
Mycie ręczne
Mycie maszynowe
3,78 L
pH ~ 11,0 - 12,0
Opis produktu
Informacje dodatkowe
Do pobrania

Profesjonalny preparat do czyszczenia dywanów, wykładzin i tapicerki metodą ekstrakcyjną wzbogacony o działanie likwidujące przykre zapachy. Nadaje się do wszystkich typów urządzeń czyszczących metodą ekstrakcyjną lub parową. Produkt ten jest specjalnie opracowaną mieszaniną związków chemicznych, które poprzez ekstrakcję natryskową szybko i skutecznie usuwają zanieczyszczenia. Bez trudu usuwa brud i plamy z głębszych warstw, a jednocześnie jest niezwykle łagodny dla tkanin. Zapobiega szybkiemu, ponownemu osadzaniu się brudu. Przywraca tkaninom naturalne, żywe kolory. Preparat przeznaczony do wszelkich powierzchni tekstylnych o trwałych barwach, odpornych na działanie wody, m.in. na dywany, wykładziny oraz meble tapicerowane.

Dozowanie:

Zabrudzenia lekkie: 16 ml preparatu do 1L wody

Zabrudzenia średnie: 20 ml preparatu do 1L wody

Zabrudzenia silne: 25 ml preparatu do 1L wody

 

PZH NR HŻ /03008/00

Okres przydatności: 36 miesięcy od daty produkcji;

PRZED ZASTOSOWANIEM PRZECZYTAJ KARTĘ INFORMACYJNĄ PRODUKTU, BHP!;

Oznaczenia dodatkowe: Piktogramy charakteryzujące sposób użycia.

Zawarte w preparacie związki powierzchniowo-czynne są biodegradowalne i zgodne z Rozporządzeniem (WE) nr 648/2004 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 31 marca 2004r. w sprawie detergentów.

OSTRZEŻENIA

Zawiera: wersenian czterosodowy

Powoduje poważne oparzenia skóry oraz uszkodzenia oczu.

Nie wdychać pyłu/dymu/ gazu/mgły/par/rozpylonej cieczy. Stosować ochronę oczu.

W PRZYPADKU POŁKNIĘCIA: wypłukać usta. NIE wywoływać wymiotów.

W PRZYPADKU KONTAKTU ZE SKÓRĄ (lub z włosami): Natychmiast zdjąć całą zanieczyszczoną odzież. Spłukać skórę pod strumieniem wody lub prysznicem.

W PRZYPADKU DOSTANIA SIĘ DO OCZU: Ostrożnie płukać wodą przez kilka minut. Wyjąć soczewki kontaktowe, jeżeli są i można je łatwo usunąć. Nadal płukać. Natychmiast skontaktować się z lekarzem.

Kalkulator zużycia produktu
Aby obliczyć koszt oraz wydajność 1 l płynu roboczego wprowadź powierzchnię do umycia oraz poziom rozcieńczenia produktu w 1 l wody.
m2
16 ml1,6%
16 ml 1,6% preparatu w 1 l wody
25 ml2,5%

16 ml preparatu + 984 ml wody

Koszt 1 L płynu roboczego wynosi 0,36416 zł netto.
Stężenie płynu roboczego 1,6% (16 ml preparatu na 1 L roztworu roboczego)
Koszt umycia powierzchni 200 m2 wynosi 2,4277333333333 zł.
Koszt umycia 1 m2 powierzchni wynosi 0,00109248 zł.
Pokrewne produkty
Swish Polska sp. z o.o.
Biuro obsługi Klienta
Macierzysz, ul. Sławęcińska 8,
05-850 Ożarów Mazowiecki
Menu
Oferta
Centrum pobierania
Copyright © 2021 - Swish
Projekt strony internetowej stworzyła
Agencja Interaktywna Wzór
cross linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram