AROMX 76

Doskonale radzi sobie z uporczywymi zabrudzeniami o charakterze tłuszczowym. Formuła wzbogacona o działanie likwidujące przykre zapachy.
Zapytaj o produkt
Powierzchnie
Podłoga
Meble biurowe
Sanitariaty
Sposób użycia
Mycie maszynowe
Mycie mopem
Mycie ręczne
3,78 L
pH ~ 11,5 - 12,5
Opis produktu
Informacje dodatkowe
Do pobrania

Bardzo wydajny preparat o szerokim zastosowaniu. Doskonale radzi sobie z uporczywymi zabrudzeniami o charakterze tłuszczowym.  Formuła wzbogacona o działanie likwidujące przykre zapachy. Przeznaczony do zmywania wszelkich powierzchni odpornych na działanie wody w tym ścian, armatury, wyrobów z drewna, tworzyw sztucznych, mebli, wyposażenia biur, a także posadzek betonowych PCV, kafli, posadzek kamiennych i innych powierzchni w przemyśle i gastronomii.

Dozowanie:

Zabrudzenia lekkie: 4 ml preparatu do 1L wody

Zabrudzenia średnie: 8 ml preparatu do 1L wody

Zabrudzenia silne: 16 ml preparatu do 1L wody

PZH NR HŻ /04857/00

Okres przydatności: 36 miesięcy od daty produkcji;

PRZED ZASTOSOWANIEM PRZECZYTAJ KARTĘ INFORMACYJNĄ PRODUKTU, BHP!;

Oznaczenia dodatkowe: Piktogramy charakteryzujące sposób użycia.

OSTRZEŻENIA

Zawiera: wersenian czterosodowy, Alkohole, C9-11, etoksylowane

Powoduje poważne oparzenia skóry oraz uszkodzenia oczu.

Nie wdychać pyłu/dymu/ gazu/mgły/par/rozpylonej cieczy. Stosować ochronę oczu.

W PRZYPADKU POŁKNIĘCIA: wypłukać usta. NIE wywoływać wymiotów.

W PRZYPADKU KONTAKTU ZE SKÓRĄ (lub z włosami): Natychmiast zdjąć całą zanieczyszczoną odzież. Spłukać skórę pod strumieniem wody lub prysznicem.

W PRZYPADKU DOSTANIA SIĘ DO OCZU: Ostrożnie płukać wodą przez kilka minut. Wyjąć soczewki kontaktowe, jeżeli są i można je łatwo usunąć. Nadal płukać. Natychmiast skontaktować się z lekarzem.

Kalkulator zużycia produktu
Aby obliczyć koszt oraz wydajność 1 l płynu roboczego wprowadź powierzchnię do umycia oraz poziom rozcieńczenia produktu w 1 l wody.
m2
4 ml0,4%
4 ml 0,4% preparatu w 1 l wody
16 ml1,6%

4 ml preparatu + 996 ml wody

Koszt 1 L płynu roboczego wynosi 0,0728 zł netto.
Stężenie płynu roboczego 0,4% (4 ml preparatu na 1 L roztworu roboczego)
Koszt umycia powierzchni 200 m2 wynosi 0,5824 zł.
Koszt umycia 1 m2 powierzchni wynosi 0,000182 zł.
Pokrewne produkty
Swish Polska sp. z o.o.
Biuro obsługi Klienta
Macierzysz, ul. Sławęcińska 8,
05-850 Ożarów Mazowiecki
Menu
Oferta
Centrum pobierania
Copyright © 2021 - Swish
Projekt strony internetowej stworzyła
Agencja Interaktywna Wzór
cross linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram